กรมประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนภาค 8 ลงพื้นที่ จ.สงขลา และจ.ยะลา ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์ นำคณะสื่อมวลชนภาค 8 ลงพื้นที่ จ.สงขลา และจ.ยะลา

ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์

การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          เมื่อเวลา 04.30 น. วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 8 นำคณะสื่อมวลชน 36 คน ประกอบด้วย กาญจนบุรี, สระบุรี, ชัยนาท, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, ราชบุรี. ลพบุรี, สมุทรสาคร, อ่างทอง, ปทุมธานี, นครปฐม, สิงห์บุรี, เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา ในระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562 ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีน.ส.บุปผา เรืองพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี และน.ส.รฏิกร อ่วมดั่น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี เป็นตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมเดินทางในโอกาสนี้ด้วย

 

 

          ด้าน น.ส.จิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทั่วประเทศ ได้ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติของสื่อมวลชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

          กิจกรรมภายในโครงการดังกล่าว วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะสื่อมวลชนเดินทางไปยัง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังการบริหารงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ชมทัศนียภาพนครหาดใหญ่บนกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของเมืองไทย Hatyai Cable Car, สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บ้านเขารูปช้าง หมู่ 6 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

          วันที่ 23 มกราคม 2562 ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 หมู่ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา, ศึกษาดูงานหมู่บ้านเงาะป่าซาไก อำเภอธารโต จังหวัดยะลา(ห่างจากอำเภอเบตง 80 กม.) , ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

          วันที่ 24 มกราคม 2562 กิจกรรมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และกิจกรรมเสวนาสื่อมวลชน “ชีวิตดี๊ดี…ที่ชายแดนใต้” ในหัวข้อ “บทบาทสื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” โดยมี พล.ท.ชลิต พวงมาลีประดับ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายมานิตย์ ยศศักดิ์ ปลัดอำเภอเบตง นายธีระพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ นายบัญญัติ ทอนฮามแก้ว นายกสมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร ผู้แทนสื่อมวลชนภาค 1 นายบดินทร์ชัย เกรียงไกรชาญ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ผู้แทนสื่อมวลชนภาค 8 และนางกัลยา เขียวเปลื้อง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเสวนา โดยมีคณะสื่อมวลชนภาค 1 และภาค 8 เข้าร่วมจำนวน 100 คน

 

          จากนั้นวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะสื่อมวลชนภาค 8 ได้เดินทางไปยังชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สวนส้มโชกุนช้าง บ่อน้ำร้อนเบตง บริษัท 4 ควีนส์ออชาร์ด จำกัด เลขที่ 72/1 หมู่ 2 บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กิจกรรมชมบรรยากาศเศรษฐกิจการค้า “ตลาดกิมหยง” อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วย

 

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!