กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรม “อาสาสมัครแหล่งท่องเที่ยวชุมชน” สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ป้องกันอาชญากรรมท้องถิ่น

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดอบรม

“อาสาสมัครแหล่งท่องเที่ยวชุมชน” สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ป้องกันอาชญากรรมท้องถิ่น

 

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัคร เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมี พ.ต.อ.ดร.ไพรรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวจาก 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วม 450 คน พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และคณะให้การต้อนรับ

          พ.ต.อ.ดุสิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้มิจฉาชีพ หรือผู้ประกอบการบางราย หรือบางกลุ่ม อาศัยความไม่รู้ของนักท่องเที่ยว ใช้ช่องว่างทางกฎหมายดำเนินกิจการที่ไม่เป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบ หรือคิดหาวิธี หรือรูปแบบต่างๆ เพื่อฉกฉวยผลประโยชน์ กระทั่งก่อเหตุอาชญากรรม อาทิ ปล้นทรัพย์, วิ่งราวทรัพย์, ชิงทรัพย์, ทำร้ายร่างกาย, ข่มขู่ ข่มขืน, กระทำชำเราหรือล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายมอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

          พ.ต.อ.ดุสิต กล่าวว่า กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว(กก.1บก.ทท.3บช.ทท.) จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยเพิ่มมาตรการการสร้างเครือข่ายชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รวมถึงขอบเขตและภารกิจของ “อาสาสมัครแหล่งท่องเที่ยวชุมชน” ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวภายในชุมชนของตนเองได้อย่างรวมเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ต่อไป

          กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของอาสาเครือข่าย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, โครงสร้างขอบเขตของภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ช่องทางการติดต่อประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่, การเพิ่มความรู้กฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว, นโยบายประชารัฐกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย, การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ถูกต้อง, การะวังป้องกันเกิดเหตุอาชญากรรม โดยมี พ.ต.อ.ดุสิต วาลีประโคน ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว นายพรชัย คุ้มมี จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายอาคม ชานาง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรีและ ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จิตต์สำรวย นักวิทยาศาสตร์(สบ.1) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี(พฐ.จว.เพชรบุรี) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=Zk6pCgSExZI&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!