กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ลงพื้นที่วัดเนรัญชราราม บังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาตามคำพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

กอ.รมน.จว.เพชรบุรี ลงพื้นที่วัดเนรัญชราราม

บังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาตามคำพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

          เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ รองหัวหน้าชุดประสานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี ร.ท.วีรยุทธ ทองสมจ่า ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบที่ 1 กองร้อยรักษาความสงบ มณฑลทหารบกที่ 15 นำเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่วัดเนรัญชราราม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อบังคับใช้กฎหมายแก้ปัญหาและจัดระเบียบวัดตามคำพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยมีนายศิริศักดิ์ ตาลบำรุง ผอ.กลุ่มอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี นายนภสินธุ์ สังข์พุ่ม รองอัยการจังหวัดเพชรบุรี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี สรรพากรจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีชาวบ้านได้เช่าพื้นที่วัดเนรัญชรารามเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และมีมูลนิธิแห่งหนึ่งสร้างอาคารหลวงปู่ทวด เปิดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนให้นักท่องเที่ยวกราบสักการบูชา และจำหน่ายวัตถุมงคลเพื่อนำไปบำรุงมูลนิธิ ต่อมาพระครูเกษมวัชราทร อดีตเจ้าอาวาสวัดเนรัญชราราม มรณภาพ ก็ไม่ได้มีการชำระเงินค่าเช่าให้แก่วัด มีบุคคลภายนอกเข้ามาค้าขายเพิ่มเติม บุกรุกจับจองพื้นที่วัดเป็นของส่วนตน เปิดร้านจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเพลงเสียงดัง เต้นรำ มีการสร้างห้องน้ำ ห้องพัก กั้นรั้ว วางเก้าอี้ผ้าไร้ระเบียบ ส่งผลให้บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงมีความสกปรก อยู่ในสภาพทรุดโทรม คณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัด เห็นควรให้มีการจัดจัดระเบียบพื้นที่ของวัด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีผู้ประกอบการร้านค้าบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ จึงมีการจัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่วัด และได้ข้อยุติการดำเนินการจัดระเบียบ โดยให้รื้อร้านค้า มูลนิธิ และลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

          ต่อมาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 พระครูจิรพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดเนรัญฯ องค์ปัจจุบัน พล.ต.สีหเดช ดีสนธิโชติ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี พ.อ.สนอง ธัญญานนท์ รอง หน.ชุดประสาน กกล.รส.จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการวัดเนรัญฯ เดินทางทางไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เข้าเฝ้าถวายรายงานสมแด่เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และทรงมีพระบัญชาให้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้รังวัดและกันเขตพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ให้เป็นสัดส่วนสมพระเกียรติ ไม่ให้มีการตั้งร้านค้าบริเวณโดยรอบ และถนนหน้าวัดไม่ใช่ถนนสาธารณประโยชน์ พื้นผิวถนนทั้งหมดยังอยู่ในโฉนดของวัด มิได้ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด เพียงแต่เป็นเส้นทางผ่านที่วัดอนุญาตให้เทศบาลตัดผ่านเพื่อสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มาเท่านั้น นอกจากนี้บริเวณอาคารหลวงพ่อทวดที่เอกชนมาก่อสร้างปิดหน้าวัด ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นสถานที่ของวัด ให้รื้อถอนออกและจะทรงประทานหน่อโพธิ์ให้ ผวจ.เพชรบุรี ดำเนินการปลูกทดแทนให้เหมือนเดิม รวมถึงการนำที่วัดไปจัดผลประโยชน์ หากมีความขัดแย้งหรือเห็นว่าไม่เหมาะสมให้รื้อถอนทั้งหมด แล้วจัดระเบียบอาณาบริเวณวัดให้เรียบร้อยต่อไป

          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดและกันเขตพื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พร้อมติดป้ายประกาศให้ร้านค้าต่างๆ รวมถึงอาคารหลวงพ่อทวดที่อยู่ในบริเวณวัด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมดภายใน 15 วัน นับแต่วัดที่ปิดประกาศ หากพ้นกำหนดแล้วยังมิได้ดำเนินการ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=RniFxKCvT9g

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!