กะเทาะชีวิต ‘ส.ท.เก่ง’ ชำนาญ หอศิวาลัย (สรรเพชญ 358) อุทิศตนทำงานอาสาสมัครจนเป็นขวัญใจชาว อ.บ้านแหลม

             ในแต่ละวันอุบัติเหตุทางบก ทางนํ้า และอัคคีภัย มีเกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศ แทบทุกเหตุการณ์มักมีผู้ประสบเหตุที่กำลังเผชิญความเป็นความตาย หรือกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์-พยาบาลให้รอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ แต่หลายแห่งยังขาดแคลนบุคลากรกู้ชีพ การช่วยเหลือต้องล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ จึงเกิด “อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย” ทำหน้าที่อาสาสมัครออกปฏิบัติการในจุดเกิดเหตุ บางครั้ง ก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเข้าไปเผชิญเหตุให้ความช่วยเหลือทั้งคนเจ็บและเก็บคนตาย กระจายอยู่ทั่วทุกสารทิศของประเทศไทย

             สท.เก่ง ชำนาญ หอศิวาลัย หนุ่มใหญ่ชาว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็นอีกผู้หนึ่งที่เสียสละเวลาส่วนตัว สมัครเป็น อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน นามเรียกขาน สรรเพชญ 358  เพื่อให้การช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

             นายชำนาญ หอศิวาลัย หรือ “ส.ท.เก่ง” อายุ 54 ปี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ตนมีความชอบในการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น เนื่องจากเคยเห็นในรายการทีวี และเห็นพวกพี่ ๆ ออกไปช่วยเหลือสังคมและผู้ประสบความเดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทน ดูแล้วรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก

             “ส.ท.เก่ง” เล่าว่า ตอนเข้ามาทำหน้าที่อาสาใหม่ ๆ มีความรู้สึกกลัวผีเป็นอย่างมาก แต่เมื่อทำไปเรื่อย ๆ รู้สึกชินและสนุกกับงานกู้ภัย ทำแล้วเกิดความสุขทางใจ ย้อนไปสมัยราว 30 – 40 ปีก่อน การทำงานอาสาสมัครกู้ภัยมีรูปแบบหน้างาน ไม่มีกฎระเบียบยุ่งยากซับซ้อนมากเหมือนทุกวันนี้ การฝึกอบรมด้านช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่เคยมี บทบาทหน้าที่อาสาเสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อเจออุบัติเหตุก็สามารถเคลื่อนย้ายคนเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ทันที แต่ตอนนี้ ทำเช่นนั้นไม่ได้แล้ว เพราะอาสากู้ภัยต้องผ่านการฝึกอบรมรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยทั้งผู้เข้าช่วยเหลือ และผู้ประสบภัย ตั้งแต่การบรรเทาทุกข์งานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสนับสนุนงานนิติเวชวิทยา การเก็บศพ การกู้ภัย การกู้ชีพจากอุบัติเหตุอุบัติภัย งานบรรเทาทุกข์จากโรคระบาด เป็นต้น

             ส.ท.เก่ง เล่าต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนได้ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เสียสละให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยความเสมอภาค ปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนเป็นญาติโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใด ๆ โดยเฉพาะที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เมื่อเกิดเหตุภัยต่าง ๆ เช่นพบศพผู้เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน หรือแม้แต่งู ตัวตะกวด หรือสัตว์มีพิษชนิดต่าง ๆ เข้าไปในบ้านเรือนประชาชน เมื่อได้รับแจ้งตนก็จะรีบไปให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยไม่หวั่นเกรงอันตราย ซึ่งทำอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี จนเป็นที่ชื่นชมและชื่นชอบ ของชาว อ.บ้านแหลม

             นอกจากงานกู้ภัยแล้ว งานการกุศลหรืองานประเพณีต่าง ๆ โดยเฉพาะงานประจำปีปิดทององค์หลวงพ่อสุโขทัย วัดในกลาง ตนจะแต่งตัวแสดงเป็น ไซอิ๋ว” ออกตระเวนเรี่ยไรหาเงินให้กับวัดเป็นประจำทุกปี

             ต่อมาตนเกิดความสนใจที่จะรับใช้ประชาชน จึงลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2551 ในนามอิสระ ได้หมายเลข 14 ซึ่งหมู่บ้านหนึ่งจะมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 6 คน โดยตนใช้สโลแกนในการหาเสียงคือ คนกู้ภัย ใจซื่อสัตย์ จริงใจ รับใช้ประชาชน เสมอต้นเสมอปลาย

             ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นปรากฏว่าตนได้คะแนนเป็นอันดับ 2 ได้ 1,382 คะแนน 

             ต่อมาตนได้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นครั้งที่ 2 เมื่อปี 2555 ในสังกัด “กลุ่มรักบ้านแหลม” ที่มี นายประยุทธ สุขารมย์ เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ ผลการเลือกตั้งในครั้งนั้นตนได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ได้ 1,977 คะแนน

             ล่าสุดเมื่อปี 2564 ตนได้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นครั้งที่ 3 ใน กลุ่มพัฒนาบ้านแหลม โดยมี นายวัน เมฆอัคคี เป็นหัวหน้ากลุ่ม ผลการเลือกตั้งตนก็ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ได้ 2,196 คะแนน

             “การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม ทั้ง 3 ครั้ง ผมยืนยันได้ว่าไม่เคยใช้เงินในการซื้อเสียงเลย คิดว่าที่ได้รับเลือกตั้งทุกครั้งเป็นเพราะชาวบ้านรัก และชื่นชอบที่ผมเรียกง่าย ใช้คล่อง ทำงานช่วยเหลือชาวบ้าน โดยไม่หวังผลตอบแทน” ส.ท.เก่ง กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!