การประชุมคณะผู้บริหารพบแกนนำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน

นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทศบาลพบแกนนำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน

โดยมีคณะกรรมการชุมชนทั้ง 17 ชุมชน  หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี แนะนำประธานชุมชนทั้ง 17 ชุมชน พร้อมทั้งตัวแทนชุมชนมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!