การเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองเพชร สิบปีผ่านไป อบต. ถิ่นใครถิ่นมัน

สภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อย บรรดาผู้แทนราษฎรกลับเข้าหาประชาชนอย่างคึกคัก ทุกพรรคการเมืองกลับไปยกมือไหว้ประชาชนอีกครั้ง แม้จะมีข่าวเล่าข่าวลือที่จะพยายามจะให้เกิดการเลือกตั้งใหญ่ แต่ก็ถูกสยบข่าวลืออย่างง่ายดาย เมื่อพรรคการเมืองแกนนำรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์แสดงท่าทางชัดเจนที่ยังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ การเลือกตั้งใหญ่คงต้องรอไปอีกสองปี ขณะที่การเลือกตั้งสำคัญที่ทุกพรรคมองเป็นเป้าหมายหลักเพราะเป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองอย่างแท้จริงคือการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ฐานเสียงแท้จริงของนักการเมืองระดับชาติที่พิสูจน์ว่าใครคือหัวคะแนนตัวจริงของนักการเมืองระดับชาติ ใครคือผู้ได้รับความนิยมอย่างแท้จริงของคนในพื้นที่ ใครคือคนที่นักการเมืองระดับชาติต้องเข้าถึงและมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นที่รอมานานเกือบสิบปีถึงเวลาลั่นกลองรบ

   เสียงปี่กลองรบของนักการเมืองท้องถิ่นดังกระหึ่มไปทุกพื้นที่ เสียงไชโยโห่ร้องของคนที่รอคอยจะเข้าไปเสียบแทนที่ของฐานเสียงเก่าดังรับกันไปเป็นทอด ๆ เสียงหมาหอนกำลังจะดังก้องไปทุกพื้นที่ต้องเตรียมลูกคอเอาไว้ให้กับบรรดาน้องหมาทั้งหลายที่จะต้องรับบทหนัก เสียงปืนแตกเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่อันเป็นความสกปรกทางการเมืองและความต่ำต้อยของความคิดนักการเมืองรุ่นเก่าที่ยังฝังหัวความคิดเดิม บางพื้นที่มีการกำจัดคู่แข่งด้วยวิธีการเดิม ๆ ไม่ให้เข้าสู่การแข่งขันอย่างยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย ตัวเก็งของบางพื้นที่มีการขอให้ถอนตัวไปจากสนามก่อนการรับสมัครเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น บางพื้นที่มีการตกลงกันอย่างลงตัวว่าใครควรจะทำหน้าที่สมัครเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น ตัวแทนของนักการเมืองระดับชาติกลายเป็นผู้ได้รับแนะนำให้ทำหน้าที่ผู้แทนในระดับท้องถิ่น การเจรจาประสานผลประโยชน์ในหลายท้องถิ่นลงตัวก่อนถึงวันรับสมัครเลือกตั้งการเจรจาประสานประโยชน์ของเหล่านักเลือกตั้งเป็นไปในทางลับรู้กันอยู่ทั่วไป การเจรจาที่ไม่มีชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ นอกจากต้องรับตัวเลือกที่ทุกฝ่ายจัดหาเอาไว้ให้อย่างลงตัวแล้ว

   นับตั้งแต่มีการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทำให้ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับตำบลมาหลายปี ถ้านับเวลาการดำรงตำแหน่งของนักการเมืองท้องถิ่นบางตำบลก็อยู่ในตำแหน่งก่อนการรัฐประหาร เท่ากับว่าอยู่ในตำแหน่งนับสิบปี ถ้าบางคนอยู่ในตำแหน่งมาหลายสมัยก็จะเห็นได้ว่าครองตำแหน่งอยู่พื้นที่หลายสิบปี จนผู้นำท้องถิ่นหลายคนตายในขณะดำรงตำแหน่งและไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ในบางพื้นที่ก็ต้องมีข้าราชการเข้าไปบริหารงานแทนเนื่องจากปัญหาในท้องถิ่น ภาพรวมของการเลือกตั้งระดับองค์การบริหารส่วนตำบลของทั้งประเทศจึงกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นครั้งใหญ่และเป็นการพิสูจน์ความดีงามของท่านผู้นำท้องถิ่นทั้งหลาย คนที่ทำความดีมาตลอดของการทำหน้าที่นับสิบปีก็คงจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ คนที่สร้างปัญหาหรือมีผลงานไม่เข้าตาของชาวบ้านก็จะได้ผลลัพธ์ที่พอจะสรุปได้ ทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ล้วนเป็นมือเท้าของชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น ล้วนเป็นกลไกบริหารบ้านเมืองในระดับท้องที่ ถิ่นใครถิ่นมันความเจริญของท้องถิ่นก็เกิดจากคนที่ท่านเลือก

            คนเมืองเพชรได้สิทธิในการตัดสินใจอีกครั้ง เป็นหน้าที่ของพลเมืองแห่งเมืองเพชรที่จะไปคัดสรรผู้เข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลท้องถิ่น นี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุกคนในเมืองเพชรมีส่วนร่วมโดยตรง บางพื้นที่ก็เลือกตั้งเทศบาลไปแล้วก็ได้ ผู้บริหารในเขตเทศบาลของตน บางพื้นที่ได้เลือกตั้งแล้วเปลี่ยนแปลงทีมบริหารใหม่ บางพื้นที่ก็ได้คนกลุ่มเดิมเข้าไปบริหาร การตัดสินใจของท่านคือการตัดสินอนาคตของชุมชนของท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนเป็นท้องที่ของทุกท่าน สิบกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ดีมีความสุขพอใจทีมเก่าก็เลือกเข้ามาบริหารกันต่อไป สิบกว่าปีที่ผ่านมา ทนทุกข์หนักอกหนักใจก็เปลี่ยนทีมใหม่เข้ามาบริหาร เสียงข้างมากของคนในท้องถิ่นจะร่วมกันตัดสินชะตากรรมในถิ่นของท่าน ถิ่นใครถิ่นมันถิ่นเดียวกันคือเมืองเพชรตัดสินใจให้ดีมองประโยชน์ของคนทุกคนมากกว่าตนเอง แล้วท่านจะได้คนดีเข้าไปบริหารถิ่นของท่าน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!