การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ พรั่งพร้อมเทคโนโลยี และการบริการ เพื่อก้าวสู่ PEA 4.0

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี เปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่

พรั่งพร้อมเทคโนโลยี และการบริการ เพื่อก้าวสู่ PEA 4.0

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 ตุลาคม ที่อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิด อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี แห่งใหม่ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รอง ผว.จังหวัดเพชรบุรี นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1ภาคใต้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชะอำ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานการไฟฟ้า เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก

          นายเสริมสกุล เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดระนอง ประกอบด้วยการไฟฟ้าชั้น 1-3จำนวน 14 แห่ง การไฟฟ้าสาขา 15 แห่ง และการไฟฟ้าสาขาย่อย 23 แห่ง รวม 52แห่ง สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ ซึ่งดำเนินงานภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทดแทนอาคารสำนักงานหลังเดิม ที่มีสภาพเก่า คับแคบ ไม่เพียงพอกับการให้บริการ โดยอาคารสำนักงานหลังนี้ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น โครงการก่อสร้างอาคาร เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ และว่าจ้าง บริษัท พี.เอส.เจ. เอ็นเตอร์ไพร้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า อาคารพัสดุย่อย อาคารมิเตอร์ ถนน ลานคอนกรีต รางระบายน้ำ ในวงเงินก่อสร้าง 31ล้านบาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2561 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 430 วัน เข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม2561

          อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ ถูกออกแบบให้เป็นอาคารที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานปี 52 บนเนื้อที่ 3 ไร่ 40 ตารางวา มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร1,951 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานบริการลูกค้า ศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พื้นที่สำหรับปฏิบัติงาน และยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภายในสำนักงาน ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ลานจอดรถยนต์สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการกับประชาชน ผู้มารับบริการ ตามค่านิยมที่ว่า ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี ก้าวเข้าสู่การเป็น PEA 4.0 ทั่วทั้งองค์กรด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=PMIIEF7Xy_A&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!