ขอเชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการสนามกีฬาเพื่อน้อง” ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี

ขอเชิญผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการสนามกีฬาเพื่อน้อง”

ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี

          น.ส.วณิชา หอมกลิ่น นักศึกษาปวช. 3/1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ในฐานะหัวหน้าโครงการสนามกีฬาเพื่อน้อง เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า กลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นำโดย น.ส.วณิชา หอมกลิ่น หัวหน้าโครงการ นายธนดล ทรัพย์สิน กรรมการโครงการ นายสมพงษ์ เอี่ยมพล เลขานุการโครงการ และน.ส.ดวงดี ศรีสม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ในบทบาทหน้าที่ด้านการบริการ ที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ โดยให้สามารถพึ่งพาตัวเอง มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้ จึงร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว จัดโครงการสนามกีฬาเพื่อน้องขึ้น เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา และจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

          น.ส.วณิชา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว คณะผู้จัดทำโครงการได้สำรวจคัดเลือกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ระยะทางอยู่ลึกเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 70 กิโลเมตร ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงอย่างยากลำบาก ส่งผลให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 260 คน ขาดแคลนและขาดโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ตามเกณฑ์ของช่วงวัย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาคุณภาพทักษะการเรียนรู้ของน้องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับกลุ่มลูกเสือวิสามัญฯได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งได้แสดงออกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคมและสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะด้วย

          ขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสา ร่วมสนับสนุนสมทบทุน “โครงการสนามกีฬาเพื่อน้อง” โดยสามารถบริจาคอุปกรณ์ของใช้กีฬา เสื้อผ้า เวชภัณฑ์ยา อาทิ ลูกฟุตบอล/ตาข่าย, วอลเล่ย์บอล/ตาข่าย, ตะกร้อ/ตาข่าย, ไม้แบตมินตัน, เทเบิ้ลเทนนิส ลูกเปตอง, เครื่องสูบลม ฯลฯ หรือเงินบริจาคได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-3242-5393 หรือ น.ส.ดวงดี ศรีสม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โทร. 09-0990-9616

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!