คึกคัก!!! ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ จ.เพชรบุรี จัดงานวันนัดพบผู้ปกครอง 2561 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง และชุมชน

คึกคัก!!! ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ จ.เพชรบุรี จัดงานวันนัดพบผู้ปกครอง 2561

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง และชุมชน

          เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 27 มกราคม 2561 ที่บริเวณลานจอดรถ โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ โดยมีนักเรียน บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง ร่วมงานกว่า 1,000 คน นายสุพล อนามัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติรังสรรค์และคณะครูให้การต้อนรับ

          นายสุพล กล่าวว่า โรงเรียนปริยัติรังสรรค์เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดกุฎีดาว เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,312 คน บุคลากรครู 165 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนฯจึงร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก ตามศักยภาพและสมวัย เกิดความรัก ความสามัคคี

          โดยภายในงาน คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ร่วมแต่งกายชุดนักเรียนย้อนยุค สร้างความตื่นตา ตื่นใจกับผู้ปกครองที่พบเห็นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กิจกรรมบนเวทีกลางจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนทั้งสิ้น 32 ชุดการแสดง และยังมีอาหารพร้อมเครื่องดื่ม บริการให้กับผู้ปกครองรับประทานฟรีตลอดงาน

          ทั้งนี้ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ยังได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับครู นักเรียน บุคลากร และศิษย์เด่าดีเด่นของโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จำนวน 25 คนในโอกาสนี้ด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน