จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ โครงการชลประทานเปิดระบายน้ำ ลงแม่น้ำเพชรเพิ่ม เตือน พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งน้ำอาจได้รับผลกระทบน้ำท่วมถึง

จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ โครงการชลประทานเปิดระบายน้ำ ลงแม่น้ำเพชรเพิ่ม เตือน พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งน้ำอาจได้รับผลกระทบน้ำท่วมถึง

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ออกประกาศแจ้ง

          โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีแจ้งว่า ได้เกิดฝนตกในลุ่มน้ำเพชรบุรีบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 754. 109 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 106.21 % มีปริมาณน้ำไหลเข้า 12.688 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น 150.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยของตัวเขื่อนดินและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนในช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีฝนตกชุกและอาจ มีพายุจรต่างๆผ่านเข้ามา

          วันนี้เวลา 10.00 น โครงการจึงขอปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแก่งกระจาน เป็นประมาณ 180.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะปรับแผนบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเพชร โดยเปิดเข้าคลองส่งน้ำทั้ง 4 สายรวม 60.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชรบุรี ประมาณ 120.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

          ปริมาณน้ำที่ระบายลงแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน จนถึงปลายแม่น้ำเพชรบุรีอาจเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง

          กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้อำเภอเทศบาลเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่อาศัยบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำเพชรบุรีทราบเพื่อจะได้เตรียมรับสถานการณ์ต่อไป

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!