จิตอาสา 904 ร่วมประกอบอาหาร ที่โรงครัวพระราชทาน เพื่อส่งมอบผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พื้นที่อำเภอเขาย้อย เป็นวันสุดท้าย

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่12 มิถุนายน นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเขาย้อย และจิตอาสา 904 ร่วมประกอบอาหาร ที่โรงครัวพระราชทาน และเป็นประธานมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 2,000 กล่อง แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งมอบให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด – 19 โดยในวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และมอบอาหารพระราชทาน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 วัน ณ วัดโพธิ์งาม ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

สำหรับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน ผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ในละแวกใกล้เคียงได้เป็นอย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหวงใย ต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบุรี

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!