จ.เพชรบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จ.เพชรบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัดผักตบชวา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

          นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ ลำคลอง ที่เป็นปัญหากีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อลดปัญหาความตื้นเขินในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำ ดังนั้นจังหวัดเพชรบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับอำเภอบ้านแหลม องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสนี้ด้วย


          กิจกรรมภายในงาน ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย เศษไม้ ตัดแต่งวัชพืช พื้นที่บริเวณคลองชลประทาน หน้าโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้มีการนำรถแบคโฮ และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เข้าไปขุดลอกคูคลอง และกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน นำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาอุกภัยในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=PjwzieYarTI

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!