จ.เพชรบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ “หมู่บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ” ต.ปากทะเล และ “หมู่บ้านระหารป่าพลู ” ต.ท่าเสน ที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2561

จ.เพชรบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ “หมู่บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ” ต.ปากทะเล และ “หมู่บ้านระหารป่าพลู ” ต.ท่าเสน ที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2561

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอครั้งที่ 12/2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

 

          นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กรมการปกครอง ได้จัดโครงการบ้านสวย เมืองสุขขึ้น เพื่อรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน นับว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้านและสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.) ต่อไป

 

          นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลงานและพิจารณาคัดเลือกตัดสินการประกวดผลงานของหมู่บ้าน ประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า หมู่บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ 1 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และหมู่บ้านระหารป่าพลู หมู่ 7 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข โดยมีนายสมควร สุวรรณศิริ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ 1 ตำบลปากทะเล และนายณรงค์ สินแดง ผู้ใหญ่บ้านระหารป่าพลู หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเสน เป็นผู้แทนรับมอบ ในโอกาสนี้ด้วย

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=xOgnmMncivs

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!