จ.เพชรบุรี เปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ประชาชน

จ.เพชรบุรี เปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม

ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี

ให้บริการด้านงานทะเบียนแก่ประชาชน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์อาหาร ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยปกครองจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี พ.อ.ศตายุ จันตาศาลา หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 15 ร.ต.ต.กนกศักดิ์ มุทธากาญจน์ นายก อบต.ต้นมะม่วง นายสุชิน ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการภาค บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายอิสระพงศ์ มีศรี ผู้จัดการ สาขาเพชรบุรี บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายกฤษฎา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ เพื่อปรับรูปแบบ และพัฒนาการให้บริการเชิงรุก เป็นทางเลือกในการติดต่อด้านงานทะเบียนต่างๆ ให้ประชาชน ประกอบด้วย งานบัตรประจำตัวประชาชน, งานทะเบียนราษฎร, งานทะเบียนทั่วไป อาทิ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล เป็นต้น ปัจจุบันได้เปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ไว้บริการประชาชนแล้วจำนวน 42 แห่ง ใน 39 จังหวัดทั่วประเทศ และขยายผลตามโครงการดังกล่าว พิจารณาคัดเลือกจังหวัดเพชรบุรีให้ดำเนินการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้มเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

          นายกฤษฎา กล่าวว่า ปกครองจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาเลือกห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี เป็นสถานที่ในการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม เนื่องจากเล็งเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี

และมีความเหมาะสมในด้านสถานที่ประกอบการ จึงได้รับการอนุเคราะห์จาก บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

          ภายในงาน มีการจดทะเบียนสมรสของคู่รักหนุ่มสาวจำนวน 4 คู่ จากนั้นนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกให้แก่คู่รัก ในโอกาสนี้ด้วย

          ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จังหวัดเพชรบุรี เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032425162

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน