ชวนชมนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ บัดนี้ถึง 28 ก.ค.นี้

ชวนชมนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ บัดนี้ถึง 28 ก.ค.นี้

          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ประกาศขึ้นทะเบียนฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับชุดหอสมุดวชิรญาณ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ประจำปี 2560

          น.ส.นันทกา พลชัย ผอ.สำนักหอจดหมายเหตุ กล่าวว่า เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เกิดการศึกษาเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ และกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนหันมาสนใจร่วมกันดูแลรักษามรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป ทางคณะผู้จัดงานได้คัดเลือกภาพฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากหอสมุดวชิรญาณมาจัดแสดงจำนวน 140 ภาพ เป็นภาพถ่ายที่บันทึกภาพในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 ภาพพระบรมวงศานุวงษ์ ภาพบุคคลและสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ภาพพระราชพิธี ภาพเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภาพศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ภาพวิถีชีวิตผู้คนในอดีต อัดขยายลงบนกระดาษขนาดใหญ่จัดแสดงตามหมวดมูลต่าง ๆ ที่สำคัญผู้ชมสามารถบันทึกภาพถ่ายภายในนิทรรศการได้โดยไม่หวงห้าม

          นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การอวดภาพถ่ายจากหน่วยงานรัฐ เอกชน และนักสะสมฟิล์มกระจก และภาพถ่ายโบราณในประเทศไทย การสาธิตการผลิตและการถ่ายภาพฟิล์มกระจกแบบเปียก โดยชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ฟิล์มกระจกหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ” การเสวนา “มุมมองผู้ใช้กับภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก” เป็นต้น

          ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ตรงข้ามท้องสนามหลวง) กรุงเทพฯ ได้บัดนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นี้ เวลา 09.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โทร. 02-281-1599 ต่อ 222

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!