ชาวบางขุนไทรร้องขอสะพานคืน อบต.รื้อเพราะชำรุดหนัก แต่สร้างใหม่ไม่ได้เนื่องจาก ตอม่อขวางลำน้ำ ผิด พรบ.เจ้าท่า

ชาวบางขุนไทรร้องขอสะพานคืน อบต.รื้อเพราะชำรุดหนัก

แต่สร้างใหม่ไม่ได้เนื่องจาก ตอม่อขวางลำน้ำ ผิด พรบ.เจ้าท่า

 

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 12 มีนาคม นายบรรพต ใหญ่กว่าวงศ์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 2 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมชาวบ้านกว่า 10 คน เดินทางมาที่คลองบางขุนไทร หมู่ 2 ต.บางชุนไทร ถือป้ายข้อความขอความเป็นธรรมร้องขอสะพานทางเดินข้ามคลองที่ถูก อบต.บางขุนไทร รื้อถอนไปเมื่อกว่า 2 ปีที่ผ่านมาและปัจจุบันยังไม่ดำเนินการสร้างทำให้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาสร้างสะพานทางเดินสัญจรเช่นเดิ

 

          นายบรรพตเปิดเผยว่า สะพานดังกล่าวเดิมเป็นสะพานไม้ทรงสูง กว้างประมาณ 1 เมตรเศษ สร้างมากว่า 40 ปีตั้งแต่สมัยนายพาณิชย์ สัมภวคุปต์ เป็น ส.ส จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นทางเชื่อมให้ชาวบ้าน หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 ซึ่งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือ ของคลองบางขุนไทร เดินเท้าสัญจรข้ามไป ยังหมู่ 3 หมู่ 10 และหมู่ 8 ตำบลบางขุนไทรซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน วัด ต่อมาสะพานดังกล่าวมีการชำรุดทรุดโทรม นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส. เพชรบุรี ในขณะนั้นได้ทำการปรับปรุง และเมื่อสะพานชำรุดอีก อบต.บางขุนไทรได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบำรุงหลายครั้ง กระทั่งเมื่อประมาณปี 2559 อบต.บางขุนไทรได้ทำการปักป้ายห้ามใช้สะพานเนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักเกรงจะเกิดอันตราย และทำการรื้อถอนสะพานดังกล่าวไปเมื่อ เดือนเมษายน 2559

          หลังรื้อถอนชาวบ้านคิดว่า อบต.จะดำเนินการสร้างใหม่ แต่กระทั่งถึงปัจจุบันระยะเวลากว่า 2 ปี ยังไม่มีการก่อสร้างสะพานขึ้นมาทดแทนแต่อย่างใดทำให้ชาวบ้าน กว่า 1,000 คน ที่อยู่ทั้งสองฟากฝั่งคลองบางขุนไทร ที่เคยใช้สะพานดังกล่าวเดินทางสัญจรไปมาได้รับความลำบาก พระภิกษุ ชาวบ้าน และนักเรียน ต้องเดินอ้อมเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อประกอบกิจวัตร ที่ผ่านมาได้ร้องขอให้ อบต.บางขุนไทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาสร้างสะพานให้คืนกลับมา แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านดังกล่าวด้วย

 

          ด้านนายอนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัด อบต.บางขุนไทรเปิดเผยว่า อบต.บางขุนไทร ได้ทำการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองดังกล่าวมาหลายครั้ง แต่ด้วยสภาพความเก่าแก่ทำให้สะพานมีความชำรุดหนัก ฐานตอหม้อแตกร้าวหลายจุด บางแห่งเกือบขาดแยกออกจากกัน จนไม่สามารถซ่อมแซมได้ อบต.จึงแจ้งไปยังอำเภอบ้านแหลมขอรื้อถอนสะพานเนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้ และเรือที่แล่นลอดผ่าน และต้องการที่จะก่อสร้างสะพานใหม่ ณ ที่จุดเดิม แต่ปรากฏว่าติดขัด พรบ.เจ้าท่า เนื่องจากตอหม้อสะพานเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กีดขวางทางน้ำทางเรือ ส่วนที่สองคือพื้นทีบริเวณโดยรอบคับแคบไม่สามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้าไปได้ อบต.เคยทำโครงการสร้างเขื่อนริมตลิ่งในที่ดังกล่าว เสนอต่อโยธาธิการจังหวัด และเปิดประกาศสอบราคาถึง 5 ครั้ง แต่ไม่มีผู้รับจ้างเพราะติดขัดเรื่องสถานที่คับแคบ นอกจากนี้ยังติดขัดเรื่องการออกแบบเนื่องจาก ระยะแบบมาตรฐานปัจจุบันจุดต่อหม้อของสะพานจะขึ้นมาอยู่บนถนนริมคลองและปิดบังเส้นทางถนนที่ชาวบ้านใช้เป็นทางสัญจรหลักอยู่ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมา เบื้องต้นขณะนี้ได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้บรรจุปัญหาดังกล่าวอยู่ในโครงการไทยนิยม เพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูงช่วยประสานงานหาทางแก้ไขแล้ว

 

          ด้านนายสุชาติ รุ่งเพียร นายก อบต.บางขุนไทร เปิดเผยว่า อบต.บางขุนไทร พร้อมจะแก้ปัญหาให้ประชาชน ขณะนี้ได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าท่าจังหวัดเพชรบุรี โยธาธิการจังหวัด เพื่อดำเนินการแล้ว ส่วนเรื่องงบประมาณคาดว่าสามารถหามาดำเนินการได้ แต่เกรงจะไม่มีผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการ

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน