ชาวเพชรบุรีตักบาตรวันออกพรรษา ใส่ข้าวปัดสานความเชื่อ ปัดเป่าปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัย

ชาวเพชรบุรีตักบาตรวันออกพรรษา ใส่ข้าวปัดสานความเชื่อ

ปัดเป่าปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัย

          เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประเพณีตักบาตรเทโว หรือตักบาตรดาวดึงส์ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ณ บริเวณริมถนนราชวิถี หน้าเขาวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี


          โดยในพิธีพระภิกษุสงฆ์และสามเณรกว่า 100 รูป ได้เดินเท้ามาจากพระนครคีรี(เขาวัง) ลงมายังด้านล่าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้เข้าร่วมพิธี ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง มาใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร โดยเฉพาะข้าวปัดเนื่องจากเป็นความเชื่อว่าจะเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยจะพบกับความสุขความเจริญ เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว รวมทั้งช่วยปัดโรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีการนำพระพุทธรูปแห่ไปตามถนนเพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญตักบาตร และประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนใกล้เคียงได้ร่วมสักการบูชา พร้อมทั้งเข้ารับฟังพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันออกพรรษา ภายในศาลาจัตุรมุขหน้าพระนครคีรีอีกด้วย

          ทั้งนี้ วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยพระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือการปวารณา วันออกพรรษา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตามปฏิทินจันทรคติไทย กิจกรรมที่ประชาชนชาวเพชรบุรีมักจะกระทำก็คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น การทำบุญตักบาตร รับฟังพระธรรมเทศนา และการรักษาศีล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=plRFZmhrf_M

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!