ดร.รัชนี พันออด คว้าระดับประเทศรางวัลพระพฤหัสบดี

                นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค.ได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานการศึกษาเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564เป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของวงการครูอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยจัดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศปรากฏผลการคัดเลือกดังนี้

                รางวัลระดับประเทศ ประเภทบุคคล ดร.รัชนี พันออด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา) ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท

                นายไตรรงค์เปิดเผยว่า เมื่อปี 2561 นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล ครูโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สังกัด สพม. เขต 10 (ปัจจุบันคือ สพม.เพชรบุรี)ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทบุคคล (กลุ่มครูและคณาจารย์) และปี 2562 นางสิรินทร์  นาคเพ็ชร ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทบุคคล (กลุ่มครูและคณาจารย์) ดังนั้น การได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ชนะเลิศระดับประเทศอีกครั้งในครั้งนี้ จึงนับได้ว่า จ.เพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันถึง 3 ปีต่อเนื่องเป็นที่น่ายินดีแทนบุคลากรทางการศึกษาและชาวเพชรบุรีทั้งจังหวัด

                ส่วนรางวัลระดับจังหวัด สำนักงาน สกสค. ได้พิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ดังนี้

                ประเภทบุคคล กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางอุบล ดอกพรม ครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยสังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 น.ส.น้องนุช จันทร์เพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) อ.ท่ายาง สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 2 น.ส.วไลลักษณ์ พัสดร ครูโรงเรียนบ้านลาดวิทยาสังกัด สพม.เพชรบุรี และ น.ส.สมฤดี สุขสมงาม ครู กศน.อำเภอท่ายาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

                ประเภทบุคคล กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ น.ส.สุรีย์ จันทร์ปรุง ผอ.กศน. อำเภอท่ายาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและมอบโล่เกียรติคุณประเภทหน่วยงาน พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!