ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดการฝึก เพิ่มความรู้ ความชำนาญ มีไหวพริบในการปฏิบัติงานปราบปรามให้แก่ข้าราชการตำรวจ

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดการฝึก เพิ่มความรู้ ความชำนาญ

มีไหวพริบในการปฏิบัติงานปราบปรามให้แก่ข้าราชการตำรวจ


           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ประธานเปิดการประกวดการฝึก ประจำปี 2561 โดยมี พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล และ พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธี มีข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ เข้าร่วมกว่า 200 นาย พ.ต.อ จุมพล สิกเสน ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการภูธรจังหวัดเพชรบุรี และให้การต้อนรับ

           พ.ต.อ จุมพล กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดระดับตำรวจภูธรจังหวัด และกองบัญชาการ จัดการฝึกและประกวดการฝึกให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อควบคุมความประพฤติและรักษาระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความสามารถในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดการประกวดดังกล่าวขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 2 มีนาคม 2561 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความรู้ ความชำนาญ และมีไหวพริบในการปฏิบัติงานปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือช่วยเหลือตัวประกันในยามคับขัน


          โดยการประกวดการฝึกดังกล่าว ประกอบด้วย การฝึกท่าทำความเคารพผู้บังคับบัญชา การฝึกท่าเดินแถว การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า การฝึกท่าบุคคลประกอบอาวุธ การฝึกท่ายุทธวิธีการตรวจค้นอาวุธ การตรวจค้นยานพาหนะ การตรวจค้นสถานที่ การใช้อาวุธปืนพกสั้นและปืนยาว โดยมีการจำลองสถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และมีความทันสมัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สำหรับหน่วยงานที่มีผลการฝึกดีเด่นของแต่ละกลุ่มการปกครองบังคับบัญชา จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดการฝึกในระดับตำรวจภูธรภาค 7 ต่อไป