“ถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชร” งานเปิดตัวชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

“ถนนริมน้ำวัฒนธรรมเมืองเพชร”

งานเปิดตัวชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี

          วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561  ณ ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ได้แก่ ชุมชนคลองกระแชง, ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

?พบกับกิจกรรมการแสดงมากมาย
?เปิดบ้านเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน 3 ชุมชน
?ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
?สาธิตอาหารพื้นบ้านไทย-จีน
?งานสกุลช่างเมืองเพชร
?งานศิลปะร่วมสมัย สตรีทอาร์ต
?นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัวเทียมเกวียนและการ สาธิตประกอบเกวียน โดยภูมปัญญาท้องถิ่น
?นิทรรศการศูนย์บันดาลไทย สินค้า CPOT
?ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
?Workshop / ทำมือสื่อความหมาย (เพ้นท์ขนมโก๋, ตอกหนังใหญ่, ตัดพวงมโหตร ฯลฯ
?กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
?มหรสพ การแสดงละครชาตรี ลิเก ดนตรี หนังตะลุง หนังกลางแปลง งิ้ว
?การแสดงวิถีชีวิตกะเหรี่ยง และมอญ
?ทริปท่องเที่ยวชุมชนย่านเมืองเก่า

? พิธีเปิดงาน ?
29 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00น.
ณ เวทีกลางหอนาฬิกา วัดเกาะ

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!