นายก”มล”ท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร นำ สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง และชาวชุมชนท่ากระเทียม ลอกท่อระบายน้ำ ลดปัญหาการอุดตันและกีดขวางทางน้ำช่วงฤดูฝน

นายก”มล”ท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร นำ สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่ายาง

และชาวชุมชนท่ากระเทียม ลอกท่อระบายน้ำ ลดปัญหาการอุดตันและกีดขวางทางน้ำช่วงฤดูฝน

          เมื่อเวลา 09.00 น วันที่19 กรกฏาคม นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง และชาวชุมชนบ้านท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กว่า 80 คนร่วมกันทำกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ ทำความสะอาดและแผ้วถางวัชพืชที่บริเวณถนนหน้าวัดท่ากระเทียม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาการอุดตันและสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลในช่วงฤดูฝน


          สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรม “ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ” เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันทำความดีต่อสาธารณประโยชน์ โดยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้นำเครื่องจักร อุปกรณ์ในการลอกท่อระบายน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาด และกำลังคน ร่วมกับชาวชาวชุมชนบ้านท่ากระเทียม ทำความสะอาดและล้างท่อระบายน้ำ เพื่อให้ปลอดขยะ ไร้ไขมันและเศษอาหารตกค้าง ตลอดทั้งแนวที่มีความยาวประมาณ 200 เมตร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาการอุดตันและสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลในช่วงฤดูฝน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลท่ายางกับชาวชุมชนบ้านท่ากระเทียม

          นางนฤมล เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านท่ากระเทียม เป็น 1 ใน 37 ชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่ายาง ชุมชนแห่งนี้มีประชากรอาศัยกันอยู่หนาแน่น อีกทั้งเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำ จึงส่งผลให้ปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำเกิดขึ้นได้ง่าย มีเศษอาหาร เศษวัสดุต่างๆ ไขมัน และฝุ่นละอองเข้าไปกีดขวางทางน้ำไหล ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียล้นท่อระบายน้ำออกมาจากด้านนอก ซึ่งจะเกิดผลกระทบทางด้านการคมนาคมและด้านคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายาง จึงร่วมกับชุมชนดำเนินการแก้ไขปัญหาขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมกับทำความสะอาดพื้นผิวถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น

          “ เมื่อดำเนินการลอกท่อระบายน้ำแล้ว ปัญหาการอุดตันก็จะหมดไป ทำให้การระบายน้ำเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ปัญหาน้ำท่วม น้ำระบายไม่ทัน กลิ่นเน่าเหม็น และแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ต่างๆ ก็จะหมดไป ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ และเป็นไปตามหนึ่งในเป้าหมายของเทศบาลท่ายางที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ ”นางนฤมลกล่าว

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!