นิทรรศการภาพถ่าย

28 ก.ค. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบุรี นำโดย นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรี จัดนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดสะพานจอมเกล้า อ.เมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2530

โดยภาพถ่ายชุดนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายโอภาส ชาญมงคล ชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ผู้บันทึกภาพ ทำการจัดแสดงบริเวณเชิงสะพานจอมเกล้า ติดกับร้านชำซ่อมรถมอเตอร์ไซต์

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!