น้ำหลวงสรงศพ

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่4 สิงหาคม  นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวัชรพงศ์สถิต (ประยูร อินฺทปญฺโญ ) อายุ 82 ปี พรรษา 17 อดีตเจ้าอาวาสวัดยางน้ำกลัดใต้ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

พระครูวัชรพงศ์สถิต เดิมชื่อ ประยูร สกุล อิ่มอรชร โยมบิดาชื่อ นายอิ๋ม โยมมารดาชื่อ นางพร้อม กสิกรรม อุปสมบท เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2547 ณ พัทธสีมาวัดธงไทยยาราม จ.พิจิตร โดยมี พระครูพิพัฒน์สิริมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2553 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดยางน้ำกลัดใต้ พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูวัชรพงศ์สถิต

พระครูวัชรพงศ์สถิต (ประยูร อินฺทปญฺโญ) ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 08.10 น. กำหนดบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!