น้ำใจคนไทยช่วยเหลือชาวบ้านบางกลอย บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง หลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารบริโภค ด้านอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับทหารอำนวยความสะดวกลำเลียงสิ่งของส่งถึงมือชาวบ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผู้แทนภาคีเครือข่าย SAVEบางกลอย นำโดย น.ส.อัญชลี อิสมันยี นายนิยม เที่ยวพราย ได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากประชาชน กลุ่มเครือข่าย SAVEบางกลอย กลุ่มศิลปินนักดนตรีรุ่นใหม่บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง นม ผัก เครื่องครัว และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ รวมถึงได้นำเงินบริจาคไปซื้ออาหารต่าง ๆ พืชผักผลไม้ของเกษตรกร รวมจำนวนประมาณ 4 คันรถยนต์ เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านบางกลอย หมู่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่กำลังประสบความเดือนร้อนขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารต่อร่างกาย ส่งผลให้ชาวบ้านไม่น้อยกว่า 34 คน เริ่มมีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย รวมถึงมีผู้หญิงหลังคลอดประมาณ 11 คน ที่ไม่สามารถผลิตน้ำนมให้ลูกดื่ม และเด็กทารกวัย 3 เดือนที่มีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่กำเนิด ทั้งนี้ทางภาคีเครือข่าย SAVEบางกลอยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สนับสนุนรถยนต์และกำลังคนในการลำเลียงสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นไปมอบให้ชาวบ้านบางกลอย

นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวว่า ภายหลังที่ได้รับการประสานงานเรื่องการขนส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวบางกลอยที่อาศัยอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งกระจาน โดยได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะในการขนส่งสิ่งของ เนื่องด้วยขณะนี้มีฝนตกในพื้นที่ป่าแก่งกระจานทุกวัน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน มีความลึกประมาณ 1 – 1.2 เมตร ระยะทางประมาณ 200 เมตร จึงให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรือยางในการลำเลียงสิ่งของ กรณีที่รถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านกระแสน้ำจุดนี้ไปได้ โดยยืนยันว่าจะนำสิ่งของส่งให้ถึงมือชาวบ้านบางกลอยภายในวันนี้

 “ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาโดยตลอด และยินดีให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของมามอบให้กับชาวบ้าน แต่เนื่องด้วยขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะครบระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากผู้ติดเชื้อโควิดในหมู่บ้าน จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายหลังการพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้คงมาตรการห้ามบุคคลภายนอก และนักท่องเที่ยวเข้าออกทั้ง 2 หมู่บ้าน (โป่งลึก – บางกลอย) ส่วนชาวบ้านให้ทำหนังสือรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านในการเข้าออกพื้นที่ ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อโควิดที่ผ่านมาไม่พบชาวบ้านในพื้นที่ติดเชื้อโควิดทั้ง 2 หมู่บ้าน” นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!