บอกเล่าเก้าสิบ

ล่องถุนธรรมาสน์วัดพระทรงที่หายไป

วัดพระทรงมีธรรมาสน์บุษบกตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญสองหลัง […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

4 พฤศจิกายน 2564

ยันต์อิติปิโสรัตนมาลากันโรคโควิด

หลายวันก่อนไปทำความสะอาดตู้พระไตรปิฎก​ที่วัดศาลาเขื่อน […]

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

24 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

13 สิงหาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

19 กรกฎาคม 2564

ทีมข่าวเพชรภูมิ เพชรนิวส์

6 กรกฎาคม 2564
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!