‘บ.บ้านสวนเพชร’ คว้ารางวัล กิจการต้นแบบ จ.เพชรบุรี’64

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยกิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด สนับสนุนธุรกิจต้นแบบให้สามารถถ่ายทอดการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจสู่ SMEs ในภูมิภาค โดยในปี 2564 สสว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 40 จังหวัด

โดยครั้งนี้เน้นเรื่องกิจกรรมด้านการตลาดซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ  สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์ บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการและยังพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับการขายรูปแบบที่ทันสมัย เป็นผู้ประกอบการดิจิทัล และจัดแคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิค”  นอกจากนั้นยังเน้นเรื่องการท่องเที่ยวโดยให้กับผู้ประกอบการทั้ง 6 รายเสนอเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นเส้นทางตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี

ในส่วนของ จ.เพชรบุรี ปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 รายได้แก่ บริษัท บ้านสวนเพชร จำกัด , หจก.เลม่อนโกล์ด (แอล.เอ็ม.จี), ลูกตาล กรีน คิทเช่น, บจก.สยามวรดา 95, บจก.เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท  และ วิสาหกิจแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์

โดยผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย สสว. มอบรางวัลกิจการต้นแบบของจังหวัดเพชรบุรี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยกิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) ปี 2564 ให้กับ บริษัท บ้านสวนเพชร จำกัด นายสายัณต์ สิทธิโชคธรรม  เจ้าของสวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ท  และบริษัทบ้านสวนเพชร จำกัด และมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่ารู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่ง และขอขอบคุณ สสว. มหาลัยศิลปากร ที่มอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณให้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาดู ต้นแบบการจัดการบริหารและฐานการเรียนรู้ ต่าง ๆ ในโครงการได้ที่ สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ทศูนย์การเรียนรู้ สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย หมู่ 7 ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทร. 081 -9818405.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!