“ประกาศสงกรานต์ปีนี้ (อธิกมาส)”

ประกาศสงกรานต์ ปีสอง ห้าหกสี่

ฉลู(วัว) ปีนี้    ขาดสีสัน

โควิด 19 ระบาดทั่ว โลกกลัวกัน

เมืองไทยนั้น ไม่ท้อ พอประมาณ

            นางสงกรานต์ มีชื่อ รากษสเทวี

โลหิตมี รับมา ภักษาหาร

อาภรณ์แก้ว โมรา งามตระการ

ทัดบัวหลวง เบิกบาน สมฤดี

            พระหัตถ์ขวา ทรงตรีศูล อันพราวพราย

ส่วนหัตถ์ซ้าย ทรงธนู อยู่ในที่

เสด็จไสยาสน์ หลับเนตร หลังหมูมี

นาคให้น้ำ ปีนี้ ถึงหกตัว

            ข้าวในนา ได้หนึ่ง เสียถึงเก้า

ขอพวกเรา ทำใจ ไว้ให้ทั่ว

รัฐประกาศ หยุดงานให้ ไม่ต้องกลัว

อย่ามามัว หมดหวัง ตั้งหกวัน

สำราญ นุชถาวร

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!