ประชุมกรรมการสิทธิฯ

ประชุมกรรมการสิทธิฯ

 

นายโสภณ จริงจิตร เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการประชุมนัดแรกของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก มี นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ผศ.มนู อุดมเวช นายปริญญา สุนทรวาทะ กรรมการศูนย์ฯ และ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิช เป็นผู้ประสานงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อน

ทีมข่าวเพชรภูมิ:รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!