ผลผลิต

มาถึงวันที่เราทุกคนยากลำบากจากภาวะโรคระบาดร้ายแรงที่เป็นไปทั่วโลก ถ้าย้อนไปศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็จะพบว่า การเกิดโรคระบาดร้ายแรงที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากมายเหมือนครั้งนี้จะเกิดขึ้นประมาณร้อยปีหนึ่งครั้งก็พอดีตรงกับช่วงชีวิตของพวกเราพอดี

            แน่นอนว่าในการใช้ชีวิตทียากลำบากเช่นนี้นอกจากการใช้ชีวิตที่ต้องระมัดระวังตัวเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากผู้คน รักษาสุขอนามัยส่วนตัวเช่นการล้างมือบ่อยๆ ไม่จำเป็นก็ไม่ออกไปนอกบ้าน ถ้าจำเป็นกลับมาต้องอาบน้ำสระผมทุกครั้งมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็รีบไปฉีด ชีวิตย่อมไม่สุขสบายมีอิสระเหมือนเดิมถ้าทุกคนปฏิบัติเช่นนี้ได้โอกาสที่จะติดเชื้อโรคก็น้อยลง

            การเรียนรู้ ทัศนคติ การมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ของทุกคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากมากกว่ามาตรการต่างๆที่รัฐกำหนด

            ระบบการศึกษาของเราปลูกฝังให้คนของเรารู้จักการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การใช้ตรรกะ การใช้เหตุผลเมื่อได้รับข้อมูลความรู้มาสรุปเป็นความรู้ความคิดของตน หรือมีชุดความรู้ที่สอนให้จำไว้ เพื่อสอบ สอนการวิเคราะห์ข้อสอบว่าข้อสอบแบบเลือกตอบจะตัดตัวลวงอย่างไรถึงจะตอบข้อสอบได้ถูกมากที่สุด พยายามเรียนให้สูงๆเพราะเงินเดือนแปรผันไปตามปริญญาบัตรและปีที่เรียน ไม่เกี่ยวกับความสามารถในการทำงานมากนัก  คนไม่จบปริญญา ทำงานเก่งแค่ไหน การจ้างงานไม่ว่ารัฐหรือเอกชนให้อัตราต่ำกว่าเสมอ

            จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามสังคมไทยเรามักจะมีทัศนคติในเชิง  ยกย่องคนเก่ง  ให้เกียรติคนมีอำนาจ เกรงใจคนรวย ระบบการศึกษาจะต้องช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวก ยกย่องคนดีถ้าดีและเก่งด้วยยิ่งดี ให้เกียรติทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน เกรงใจคนดี เกรงใจคนเสียสละ

             เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารการใช้ตรรกะและเหตุผล เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้คนมีความคิดความเชื่อถูกต้องตามความเป็นจริง ในระบบการศึกษาของเรายังเน้นการสอนเนื้อหามากกว่าการคิดวิเคราะห์หาเหตุผล เรามักได้ยินเพื่อนครูบ่นว่าสอนไม่ทันเพราะโรงเรียนปิดบ่อย นั่นหมายความว่าสอนเนื้อหาไม่หมดนั่นเอง ความจริงแล้วไม่ว่าวิชาอะไรไม่มีใครในโลกนี้สามารถสอนเนื้อหาได้หมดเพราะวิวัฒนาการของโลกเปลี่ยนไปตลอด ความรู้เนื้อหาเพิ่มขึ้นจึงต้องสอนความคิดรวบยอดและวิธีแสวงหาความรู้ที่จำเป็น

            เมื่อระบบการศึกษาของเราไม่ค่อยจะตอบโจทย์ ทั้งๆที่เราคิดว่ามีการปฏิรูปการศึกษามาหลายรอบ แต่จริงๆเราได้แต่ปฏิรูปโครงสร้างบริหาร เปลี่ยนสังกัดโรงเรียนบ้าง เพิ่มหน่วยงานบ้างเปลี่ยนชื่อบ้าง ฯลฯ  การปฏิรูปการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่มีมากนัก เพราะการปฏิรูปการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดที่โรงเรียนโดยครูและความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน

            ผลผลิตการศึกษาของเราหลายๆปีที่ผ่านมาจึงเป็นปรากฏการณ์ของผู้คนในสังคมในภาวะที่ยากลำบากที่เผชิญกับปัญหาโรคระบาด  เพียงแต่วินัยและความรับผิดชอบตนเองที่จะช่วยตนเองและครอบครัวพ้นภัยก็ยากที่จะปฏิบัติ มีทัศนคติเชิงลบถามหาความรับผิดชอบของผู้อื่น เชื่อข่าวโดยไม่ใช้ตรรกะและหาเหตุผล บางคนพูดขำๆว่าประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนหลายสิบล้านคนเพราะให้ความเห็นในโซเชี่ยลมีเดียกันเต็มไปหมด

            จะอย่างไรก็ตามในที่สุดเหตุการณ์นี้ก็จะผ่านไป การสูญเสียก็ต้องมีแน่ๆมากน้อยช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับทุกคน แต่การศึกษาของบ้านเมืองเราจะต้องปฏิรูปกันอย่างจริงจังเสียที

คนึง กายสอน 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!