ผวจ.เพชรบุรี มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ผวจ.เพชรบุรี มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ

ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำจังหวัดเพชรบุรี

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี  อำเภอเมืองเพชรบุรี  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ และผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำจังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 327,344 บาท  โดยมี  น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี อดีต ส.ว. เพชรบุรี  นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ประธานสภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี  นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์  พยาบาล  บุคลากรโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี   ส่วนราชการ  และชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายทั้ง 8 อำเภอเข้าร่วมกว่า 120 คน    นางฉวีวรรณ  จันทรางกูร  ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำจังหวัดเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ


http://https://www.youtube.com/watch?v=AfGzwaXoNV4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BAoKLEjrZrbOSpn6eLHB15CCRWv-9IePNbDXcpxfFFOvMDA_6A0DneeY

ภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

 

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!