พระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ “วัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม” ชาว จ.เพชรบุรี ผู้ว่าฯ พร้อมคณะ พอ.สว.ลงเรือ นำฉีดคุณตาอายุ 97 ปี ผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อายุมากที่สุดใน จ.เพชรบุรี

เมื่อเวลา  09.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่หอประชุมเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายธรรมรงค์ ทวีศรี สาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม และคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ร่วมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นำ”วัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม ” ในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ฉีดให้กับประชาชน

                ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรี ได้รับวัคซีนพระราชทานชิโนฟาร์ม สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่ พอ.สว.เลือก ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ตั้งแต่พศ. 2512 และในช่วงสถานการณ์ covid-19 ทำให้ พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี ไม่สามารถออกเยี่ยมได้ แต่ พอ.สว.จังหวัดเพชรบุรี ในแต่ละอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ มีการจัดหน่วยฉีดวัคซีน ตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ดังนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จึงได้เลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็น 1 ใน 17 จังหวัด ที่พระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์ม “วัคซีนตัวเลือก” ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์มรวมจำนวน 6,400 dose ซึ่งจะสามารถฉีดให้กับประชาชนได้จำนวน 3,200 คน ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเป้าหมายฉีดให้เฉพาะ ผู้มีอายุเกิน ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนที่พักในประเทศไทย ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภท หรือผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น มะเร็ง โรคปอด โรคหัวใจ โรคสมอง และโรคไตวาย เป็นต้น รวมถึงพระ นักบวช หรือผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก โดยเริ่มฉีดในเข็มแรก ในสัปดาห์นี้ และเข็มที่ 2 ต้องเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์ จึงจะสามารถฉีดเข็มที่สองได้ครบนางละม่อม คงสบาย หลังได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีกิจกรรมงานดีๆอย่างนี้มาเรื่อย ๆ คนยากคนจนจะได้ฉีดกัน ประเทศไทยจะได้สบาย

                นอกจากนี้ นายภัคพงษ์ และคณะ พร้อมแพทย์ พอ.สว.ได้นั่งเรือ เดินทางนำวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานไป ฉีดให้กับ นายประยูร แสงสุริยา ผู้สูงอายุ วัย 97 ปี ซึ่งนับว่าเป็นผู้รับวัคซีนที่อายุมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี และภรรยาวัย 90 ปี ที่พักอาศัย อยู่ที่หมู่ 6 บ้านคลองไหหลำ ต.บางตะบูน  และผู้ป่วยติดเตียงชายวัย 87 ปี และผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รวม 22 ราย ที่ไม่สะดวกเดินทางมารับการฉีดวัคซีน ณ สถานที่ออกหน่วย พอ.สว.พร้อมมอบยาชุดพระราชทาน  ผ้าห่ม สานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี สร้างขวัญกำลังใจ ความอบอุ่นให้ประชาชน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!