พิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานาม “มทบ.15”

พิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนานาม “มทบ.15”

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 15 โดยมี พลตรี สุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 คณะอดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีกว่า 100 คน

 

          โดยภายในพิธีดังกล่าว มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงศาลพระนครราชฤาชัย และไหว้สักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธรูปที่ประดิษฐานประจำมณฑลทหารบกที่ 15 พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล   จากนั้นพลตรีสันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 และ พลตรีสุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15  ที่มีผลการเรียนดีเด่นในโอกาสนี้ด้วย

           อนึ่ง “มณฑลทหารบกที่ 15” เดิมชื่อ “จังหวัดทหารบกเพชรบุรี” ก่อตั้งขึ้นในปี 2461 มีเขตดูแลรับผิดชอบ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการที่ขึ้นกับกองทัพทั่วประเทศ  เปลี่ยนเป็น “มณฑลทหารบก”   ดำเนินการตามกฎกระทรวงกลาโหม แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช 2551 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลทหารบกที่ 15”  ในวันที่ 1 เมษายน 2552

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน