ฟื้นชีวิตโบราณสถาน “เจดีย์ทุ่งเศรษฐี”เมืองชะอำ แหล่งอารยธรรมสมัยทวารวดี-ประตูการค้าอุษาคเนย์

ฟื้นชีวิตโบราณสถาน “เจดีย์ทุ่งเศรษฐี”เมืองชะอำ
แหล่งอารยธรรมสมัยทวารวดี-ประตูการค้าอุษาคเนย์

 

          ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า ในวันที่ 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ “เพชรบุรีที่ชะอำ ประตูเชื่อมวัฒนธรรมอุษาคเนย์” ณ บริเวณโบราณสถานทุ่งเศรษฐี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์ให้โบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวเพชรบุรีเพิ่มจากแหล่งท่องเที่ยวทะเลชะอำ

 

          กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 07.30 น. มีการปล่อยทีมจักรยานท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ บริเวณเชิงเขานางพันธุรัต ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ เป็นจุดสังเกตที่สำคัญของชาวประมง และนักเดินทางในอดีต ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสัมผัสวิถีชุมชน ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักได้อย่างใกล้ชิด

 

          เวลา 15.00 น.จะมีกิจกรรมขับลำนำนิทานพื้นถิ่นเรื่อง “เจ้าลาย ตาม่องล่าย ยายรำพึง” ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านที่เชื่อมโยงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งการค้าในอดีตของชุมชนในบริเวณนี้ และเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับพื้นที่ต่างๆทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามฝั่งทะเลอ่าวไทยไปจนถึงจังหวัดชลบุรี จากนั้นจะมีการเสวนาวิชาการเรื่อง “เพชรบุรีที่ชะอำ ประตูเชื่อมวัฒนธรรมอุษาคเนย์ ” โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายล้อม เพ็งแก้ว นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชร นายกฤษดากร อินกงลาด ช่างปูนปั้นเมืองเพชร นายแสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นผู้ร่วมเสวนา

          เวลา 17.30 น. จะมีการแสดงพื้นบ้าน “เพลงโนเน” ซึ่งเป็นการร้องรำพื้นถิ่นของชาวบ้านอำเภอชะอำ ลักษณะมีการนำเสียงของคลื่นลมทะเลมาประกอบเพลง เป็นการแสดงที่หาดูได้ยาก ปัจจุบันมีเพียงชาวบ้านในพื้นที่นี้เท่านั้นที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานการละเล่นอยู่ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดง “ระบำทุ่งเศรษฐี” และการแสดง “ระบำยักษ์แคระ” ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาศิลปในยุคทวารวดี -การวิจัยงานโบราณคดีทุ่งเศรษฐี และนำมาแปลงเป็นท่วงท่าการร่ายรำ

 

          ดร.เอื้อมพร กล่าวว่า โบราณสถานทุ่งเศรษฐี เป็นศาสนสถานที่สำคัญ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ติดภูเขานางพันธุรัตในอำเภอชะอำ เป็นสถาปัตยกรรมในยุคทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 มีป่าสมุนไพรที่สำคัญและเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เนื่องจากบนยอดเขาจอมปราสาทนั้น ปรากฏซากสถูปเจดีย์สมัยทวารวดีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะมาตั้งแต่ครั้นโบราณ

 

          “ปัจจุบันเจดีย์ทุ่งเศรษฐีแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 และได้รับการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ “เพชรบุรีที่ชะอำ ประตูเชื่อมวัฒนธรรมอุษาคเนย์”นี้ จึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทุ่งเศรษฐีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้างต่อไป”ดร.เอื้อมพร กล่าว

 

          ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะ “เพชรบุรีที่ชะอำ ประตูเชื่อมวัฒนธรรมอุษาคเนย์” ณ บริเวณโบราณสถานทุ่งเศรษฐี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!