ภ.จว.เพชรบุรี จัดอบรมตำรวจจราจรในสังกัด พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

ภ.จว.เพชรบุรี จัดอบรมตำรวจจราจรในสังกัด

พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต.วิศาล พันธุ์มณี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตำรวจจราจรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 โดยมี พ.ต.อ.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจเพชรบุรี พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ ผู้กำกับการ สภ.เมืองเพชรบุรี และข้าราชการตำรวจจราจรสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมจำนวน 133 นาย พ.ต.ท.ธนกร รอดเรือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

          พล.ต.ต.วิศาล เปิดเผยว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของโลก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ อาทิ การใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบกไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนดังปรากฏตามสื่อโซเชียลต่างๆ รัฐบาลได้มีนโยบายในการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานสากลให้ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากอุบัติเหตุทางถนนในอัตราต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน โดยใช้มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย เป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุควบคู่ไปกับมาตรการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนในการขับขี่ปลอดภัย เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งถ้าหากการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ผู้ขับขี่ก็จะไม่กล้ากระทำความผิด ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

          พ.ต.ท.ธนกร กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจจราจร ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งให้ข้าราชการตำรวจจราจรมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน ป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของตำรวจจราจร เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรให้แก่สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

          ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อสภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรในปัจจุบัน, การใช้กฎหมายอย่างมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร, การใช้กฎหมายจราจรอย่างมืออาชีพ, การใช้กฎหมายรถยนต์อย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท รอง ผกก.จร.สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรครั้งนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=hc1z5fqh7DE&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!