มรภ.เพชรบุรี จัดพิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ

มรภ.เพชรบุรี จัดพิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

แด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ. ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 700 คน

          ผศ. ดร.เสนาะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นชื่อประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย 38 แห่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

          โดยภายในพิธีดังกล่าว มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 70 รูป เพี่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

          จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับผู้นำองค์กร บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมระดับยอดเยี่ยม 7 คน, ระดับดีเด่น 39 คน, ระดับดี 67 คน, ระดับชมเชย 49 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน, มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย”มหาวิทยาลัยของเรา” จำนวน 7 คน, มอบรางวัลการเขียนเรียงความ “คนของพระราชา สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม” จำนวน 4 คน นอกจากนี้ยังได้เป็นประธานปล่อยขบวนจิตอาสา PBRU Big Cleaning Day ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เกิดความรัก และความสามัคคีกันภายในหมู่คณะ

ทีมข่าวเพชรภุมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!