มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดตัวนวัตกรรม “รถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร” หวังทุ่นแรง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเปิดตัวนวัตกรรม “รถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร”

หวังทุ่นแรง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

 

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่นาเกลือ หมู่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม ผู้นำท้องถิ่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรนาเกลือในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า การทำนาเกลือหรือเกลือทะเลเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชาวอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยอำเภอบ้านแหลมเป็นพื้นที่ผลิตเกลือทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีคุณภาพความเค็มดีที่สุด แต่คุณภาพและปริมาณของเกลือทะเลจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีความสัมพันธ์กัน การทำนาเกลือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตต่ำเพราะใช้น้ำทะเลเป็นหลัก แต่เกษตรกรจะมีต้นทุนด้านค่าแรงและการขนส่งที่ค่อนข้างสูง 

          ในปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือกำลังประสบปัญหาเรื่องการเก็บหรือลำเลียงเกลือไปไว้ในยุ้งเก็บเกลือ เนื่องจากปัญหาอุปสรรคทางด้านธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เมื่อฝนตกลงมาก่อนการเก็บผลผลิตจะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย เกษตรกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากเพื่อไม่ให้ผลผลิตเกิดความเสียหายและขาดทุน แต่จำนวนแรงงานคนในพื้นที่นั้นๆ มีจำนวนน้อย ทำให้ค่าแรงของการเก็บเกลือสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการลงทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งหากผู้ลำเลียงทำการเก็บเกลือเป็นเวลานานติดต่อกัน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า สุขภาพทรุดโทรม ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้แรงงานบางกลุ่มหันไปประกอบอาชีพอื่น

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิดและแนวทางในการดำเนินโครงการของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้ช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ช่วยขนย้ายเกลือสำหรับเกษตรกร โดยเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเก็บผลผลิตเกลือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลืออีกด้วย

 

          นอกจากนี้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถลำเลียงเกลือสำหรับเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันราชภัฏ “ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานนามราชภัฏ คนของพระราชา… ข้าของแผ่นดิน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547          นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม ในฐานะตัวแทนชาวนาเกลือ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ได้นำนวัตกรรมมาทุนแรง ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเกลือ ซึ่งในอนาคตจะร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเพิ่มมูลค่าเกลือด้วยการแปรรูปในลักษณะต่างๆ

http://https://www.youtube.com/watch?v=blG22Z2qEk0&fbclid=IwAR1B2h4no0BGyS_Ejg3-_J1YCD02XBYvVDFM15aHbXW-3eWOqsfC0M_1_1Y

 

          สำหรับรถลำเลียงเกลือที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้คิดค้นขึ้น มีลักษณะเด่นคือตัวรถขนย้ายมีกระบะเก็บเกลือวางอยู่บนโครงสร้างรถเหนือล้อทรงกระบอกที่ยาว วางแนวขนานกัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า กระบะเก็บเกลือสามารถยกเทและเก็บกระบะได้โดยใช้ระบบไฮดรอลิค คันโยก มือยกเท 
รถ 1คัน บรรทุกเกลือได้ 200 กิโลกรัม แทนแรงงานได้ 4 คน

 

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!