มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้ ” อภิรดี  ตะเคียนนุช ” อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการ อส.

 มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ให้ ” อภิรดี  ตะเคียนนุช ” อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดฯ

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการ อส.

               เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ น.ส.อภิรดี  ตะเคียนนุช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม  อดีตอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ และนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  นาย พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ

            นายกฤษฎา กล่าวว่า สืบเนื่องจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม 

            นายกฤษฎา  กล่าวต่อไปว่า ในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ น.ส.อภิรดี  ตะเคียนนุช อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม อดีตอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี  เนื่องจากเล็งเห็นถึงการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมในทุกๆด้าน สมควรได้รับยกย่องให้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดน” เพื่อเชิดชูเกียรติ  และเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับข้าราชการ และประชาชนต่อไป

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

           

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!