มูลนิธิ พอ.สว.จ.เพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ เรือนจำกลางเพชรบุรี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิ พอ.สว.จ.เพชรบุรีร่วมกับภาคีเครือข่าย

จัดโครงการหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ณ เรือนจำกลางเพชรบุรี

น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่เรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ในเรือนจำกลางเพชรบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ อาสาสมัครมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ. สว.) ร่วมพิธี นายสาธิต เอกวุฒิพล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

          นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพช่องปากและความจำเป็นในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะของกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งสอดคล้องกับมติ ครม.เมื่อปี 2559 ที่มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข จัดระบบบริการสุขภาพให้กับผู้ต้องขังตามสิทธิ์ที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ให้กำเนิดหน่วยแพทย์อาสาพอ. สว. อีกทั้งเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง และส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

          กิจกรรมภายในงาน ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในการให้บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน แก่ผู้ต้องขังชาย 260 คน ผู้ต้องขังหญิง 150 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 410 คน นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาแก่ผู้ต้องขังในโอกาสนี้ด้วย

http://https://www.youtube.com/watch?v=md6bkt4OYJw&feature=youtu.be

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!