รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 59 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีกว่า 3 หมื่นบาท

รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 59 ปี

พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีกว่า 3 หมื่นบาท

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารโรงยิม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พระครูวินัยธร(ชุ่ม พุทฺธญาโณ) เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส ในฐานะ เจ้าคณะตำบลท่าราบเขต 2 ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ประจำปี 2561 โดยมีอดีตอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)เข้าร่วมกว่า 100 คน

          นายอรุณ กล่าวว่า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จัดพิธีดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน 59 ปี เพื่อให้คณะครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้เกี่ยวข้องในการสถาปนาโรงเรียน ตลอดจนเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์ ) ด้วย

          นายอรุณ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมในพิธีดังกล่าว มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป จากนั้นผู้บริหาร ตัวแทนนักเรียน และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฯ ร่วมถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ นอกจากนี้คณะศิษย์เก่าฯยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 37,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ยากจนและมอบเงิน 5,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์ ) เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนในโอกาสต่อไป

          อนึ่งโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดจันทราวาส ณ เลขที่ 10 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ 6 ไร่ 32 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนางสาวเลี่ยม ศุขะพานิช ได้บริจาคเงิน 250,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั้นเดียวพร้อมครุภัณฑ์ มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2502 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านหมื่นศุขประสารราษฎร์ (ป้าน ศุขะพานิช)บิดาผู้วายชนม์โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)” จากนั้นปี 2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนสภาพให้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2520 เป็นต้นมา

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!