รร.อนุบาลแสงมิตร และ รร.ราษฏร์วิทยา จัดงานเทศกาลง่วนเซียว สมานความสัมพันธ์ศิษย์เก่า 2 โรงเรียน และมอบรางวัลครู-เหล่าซือ ดีเด่น ประจำปี 2560

รร.อนุบาลแสงมิตร และ รร.ราษฏร์วิทยา จัดงานเทศกาลง่วนเซียว สมานความสัมพันธ์ศิษย์เก่า 2 โรงเรียน และมอบรางวัลครู-เหล่าซือ ดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 2 มีนาคม ที่หอประชุมชัยวัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน เลี้ยงพบปะสังสรรค์ประจำเทศกาลง่วนเซียว เพื่อสมานสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนราษฎร์วิทยา (กวงตง) และโรงเรียนอนุบาลแสงมิตร จัดโดยมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายแสวง จิวะสุรัตน์ ประธานมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษา นายสันติชัย ลินลาวัน เลขานุการมูลนิธิแสงมิตรส่งเสริมการศึกษา และคณะให้การต้อนรับ ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก นายเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิตประธานสหสมาคมมูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี และผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก


          สำหรับเทศกาลง่วนเซียว นับเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีนซึ่งมีมากว่า 2,000 ปี คำว่า “ง่วน” หรือ “หยวน” มีความหมายว่า “แรก” ส่วนคำว่า “ เซียว” หมายความว่า “กลางคืน” เทศกาลง่วนเซียว จึงหมายถึง “คืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของคนจีน ซึ่งในวันดังกล่าวชาวจีนจะนิยม รับประทานขนมบัวลอยกันในครอบครัว และออกจากบ้านมาร่วมชมการประดับโคมไฟเพื่อความเป็นสิริมงคล จึงมีการเรียกเทศกาลนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “ เทศกาลโคมไฟ”

          ด้วยความหมายแห่งความเป็นสิริมงคลดังกล่าวศิษย์เก่าโรงเรียนราษฎร์วิทยาจึงได้กำหนดเอาวันง่วนเซียว เป็นวันพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าราชวิทยาหรือกวงตง โดยแต่ละปีจะมีการเชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมเฉลิมฉลองด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานเทศกาลวันง่วนเซียว ปีนี้มีการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแสงมิตรและการแสดงจากโรงเรียนราษฎร์วิทยา ชุดอาทิ การแสดงชุดใต้ร่มธงไทย, การแสดงชุดพระราชาในนิทาน, การขับร้องเพลงจีนแบบเมดเลย์, การแสดงชุดวิมานเมขลา, การแสดงชุดเต็งลั้ง (โคมไฟ)นำโชค, การแสดงชุดรื่นเริงบันเทิงกลองยาว,

          นอกจากนี้ภายในงานนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบโล่และเงินรางวัลให้แก่ครูและเหล่าสือ (อาจารย์) ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานดีเด่นและส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตน พัฒนางานให้ได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเพื่อนครูและสังคม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวผกาวลี อยู่ผ่อง ครูดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราษฎร์วิทยา นางสาวสุภาวรรณ ภูลีเลิศวณิชย์ ครูดีเด่นแผนกภาษาจีนโรงเรียนราษฎร์วิทยา และนางสาวสุกันญา นามปักษา ครูดีเด่นโรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!