รองผู้ว่าการป้ายแดง

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กกท. ที่มี “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างใหม่ของ กกท. โดยเพิ่มอัตรากำลัง – ตำแหน่ง ประกอบด้วย รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน และยังเห็นชอบการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท. รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักการในการขอกรอบอัตรากำลังของพนักงาน กกท.ตามร่างโครงการใหม่ เมื่อปลายปี 2563

ขณะเดียวกัน นายณัฐวุฒิ เรืองเวศ ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ไปทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ทำให้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต้องสรรหารองผู้ว่าการ กกท.ใหม่ ถึง 2 ตำแหน่งในคราวเดียวกัน มี พล.อ.อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ เป็นประธานกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกพนักงานเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ (นักบริหารระดับ 10)

หลังเปิดรับสมัครพนักงานบริหารระดับ 9 ไปเมื่อ 8-19 มี.ค.64 ปรากฎว่ามีผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก หรือตำแหน่งที่เทียบเท่านักบริหารระดับ 9 ยื่นใบสมัครวมทั้งหมด 6 ท่าน สมัครรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย 2 คน และรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 คน คณะกรรมการทำรายชื่อเสนอ ดร.ก้องศักด ยอดมณี พิจารณาเสนอบอร์ด กกท. พิจารณา

ทุนเกียรติ จันทร์ชุม
โปรดปราน สมานมิตร

ที่ประชุมบอร์ด กกท. เมื่อ 31 มี.ค. 64 เห็นชอบแต่งตั้งให้ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยและนางโปรดปราน สมานมิตร ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!