รายงานการบริหารจัดการน้ำ 6 ส.ค.

**** รายงานการบริหารจัดการน้ำ ***
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

          (1.)ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ เวลา 06.00 น.
          (1.) ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ
          1.1 เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 708.183 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 99.74 % มีน้ำไหลลง 17.046 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 120.47 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 10.4086 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 5.2 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์เฝ้าระวัง)

          1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ มีปริมาณน้ำ 11.245 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 26.65 % มีน้ำไหลลง 0.426 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 2.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.2160 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 2.7 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)

          1.3 อ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีปริมาณน้ำ 14.080 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 51.20 % มีน้ำไหลลง 0.0909 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดระบายน้ำ 0.70 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 0.0605 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนที่หัวงาน 10.1 มิลลิเมตร (ปริมาณน้ำในอ่างฯ เพิ่มขึ้น – สถานการณ์ปกติ)

          1.4 เขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 127.51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 11.0168 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 39.17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งสิ้น 166.68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่โครงการฯ 1.61 มิลลิเมตร (สถานการณ์ปกติ)
(2.) ข้อมูลปริมาณน้ำและระดับน้ำ


          2.1 ห้วยแม่ประจันต์
– สถานี B.11 (บ้านจะโปรง) ปริมาณน้ำ – ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ -1.07 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.67 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)
– สถานี B.6A (บ้านท่าเกวียน) ปริมาณน้ำ 1.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 0.66 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.34 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำน้อย)

          2.2 แม่น้ำเพชรบุรี
– สถานี B.3 A (บ้านสองพี่น้อง) ปริมาณน้ำ 104.65 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 2.79 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.61 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.9 (บ้านสารเห็ด) ปริมาณน้ำ 111.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 4.02 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 2.58 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.10 (อำเภอท่ายาง) ปริมาณน้ำ 81.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำ 3.72 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 4.78 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำปกติ)
– สถานี B.16 (อำเภอบ้านลาด) ปริมาณน้ำ 77.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 5.95 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 2.05 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)
– สถานี B.15 (อำเภอเมืองเพชรบุรี) ปริมาณน้ำ 70.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ 3.50 เมตร (รสม.) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.60 เมตร (ปริมาณน้ำและระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง)


          (3.) ข้อมูลการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตร
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1)
– คลองระบายน้ำ D.3 กม.18+235 (บ้านบางเก่า)(ตัวเก่า) สูง 0.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง
– คลองระบายน้ำ D.1 กม.19+500 (บ้านบางเกตุ)(ตัวเก่า) สูง 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2)
– คลองระบายน้ำ D.26 กม.38+200 สูง 1.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง เพื่อผลักดันน้ำเค็ม
มีการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร (ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5)
– คลองระบายน้ำ D.9 กม.7+160 (บ้านโตนดน้อย) สูง 2.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!