ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย-ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี คว้ารางวัลคะแนนรวม-คะแนนรายวิชาสูงสุด โครงการ “พระเกี้ยวเพชร” ครั้งที่ 6 เข้ารับโล่รางวัล-ประกาศเกียรติคุณ จากพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี

ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย-ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี คว้ารางวัลคะแนนรวม-คะแนนรายวิชาสูงสุด

โครงการ “พระเกี้ยวเพชร” ครั้งที่ 6 เข้ารับโล่รางวัล-ประกาศเกียรติคุณ

จากพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี


          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมนิศามณีวงศ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะความรู้เชิงวิชาการ ตามโครงการ “พระเกี้ยวเพชร” ครั้งที่ 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายกนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นายเทียนชัย ปิติพัฒนาโฆษิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นางสุวรรณา สุภาพจน์ ประธานกลุ่มสายใยครูเก่าของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นายปริญญา สุนทรวาทะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด ร่วมพิธี นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ร่วมให้การต้อนรับ

 นายชูรัฐ เปิดเผยว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ จัดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการ ภายใต้โครงการ “พระเกี้ยวเพชร” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้งให้นักเรียนระดับชั้นต่างๆ ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนอื่นทั่วไป ได้ทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


นายชูรัฐ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าว กำหนดจัดแข่งขันทดสอบทักษะความรู้เชิงวิชาการ 3 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทคะแนนรวมสูงสุด, ประเภทคะแนนรวมรายวิชาสูงสุด, ประเภทคะแนนรวมสูงสุด 12 อันดับแรก และโรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนได้สูงสุด ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ได้รับรางวัล“ประเภทคะแนนรวมสูงสุด” ได้แก่ ด.ช.วงศกร มาลาลักษมี และด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อำเภอเมืองเพชรบุรี “ประเภทคะแนนรวมรายวิชาสูงสุด” แบ่งเป็น “คะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด” ได้แก่ ด.ช.ทยากร ตั้งศรีวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยฯ “คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุด” ได้แก่ ด.ช.ก้องกิดากร แก้วกำเหนิดพงษ์ และด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยฯ “คะแนนวิทยาศาสตร์สูงสุด” ได้แก่ ด.ช.ธนวินท์ ชินพัฒนวานิช โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยฯ และ ด.ช.พีรภัทร ไพรอร่าม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ประเภทคะแนนรวมสูงสุด 12 อันดับแรก ลำดับที่ 1 จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช.วงศกร มาลาลักษมี และด.ญ.อิสรีย์ เกตุทะเล ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ลำดับที่ 3 จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ช.ก้องกิดากร แก้วกำเนิดพงษ์ ด.ช.ทยากร ตั้งศรีวงศ์ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย ลำดับที่ 5 จำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ช.วรโชติ ปิ่นเพชร ร.ร.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, ลำดับที่ 6 จำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ช.พชร ศุกระศร ร.ร.ราษฎร์วิทยา(กวงตง) อำเภอเมืองเพชรบุรี, ลำดับที่ 7 จำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ญ.ณัฐนันท์ ม่วงงาม ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย, ลำดับที่ 8 จำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ช.เตชัส เวียงวีระ ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย, ลำดับที่ 9 จำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ญ.ศิริกานดา บัวบัลลังก์ ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี และลำดับที่ 10 จำนวน 3 คน ด.ญ.อรกัญญา สมรมิตร ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี ด.ช.ชนินทร แก้วโกศล ร.ร.อนุบาลเพชรบุรี ด.ญ.สุภัสสร มุ่งหมาย ร.ร.วัดดอนไก่เตี้ย

    ส่วนโรงเรียนที่นักเรียนทำคะแนนรวมสูงสุด และคะแนนรายวิชารวมสูงสุด ได้แก่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย กับโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ทั้งนี้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 1,922 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนต่างๆ จำนวน 77 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!