วันสุดท้าย! เที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรม “บ้านศิลป์ ถิ่นช่าง ย่านวัดเกาะ”

วันสุดท้าย! เที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรม

“บ้านศิลป์ ถิ่นช่าง ย่านวัดเกาะ”

          เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางหน้าศาลเจ้าบ้านปืน ถนนพานิชเจริญ ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “บ้านศิลป์ ถิ่นช่าง ย่านวัดเกาะ” จัดโดยชาวชุมชนวัดเกาะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมี จ.ส.อ.ประภาส อินทนู กรรมการและเลขานุการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

          จ.ส.อ.ประภาส อินทนู กล่าวว่า คณะกรรมการชุมชนวัดเกาะ ชาวชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด ร่วมกันจัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “บ้านศิลป์ ถิ่นช่าง ย่านวัดเกาะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้มีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ประชาชนและจังหวัดเพชรบุรี โดยเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดงานด้านวัฒนธรรมศิลปะ การแสดง ดนตรี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดงาน 2 วัน ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เปิดบ้านเก่าเล่าอดีตย่านวัดเกาะ ชมงานศิลป์ตระกูลช่าง ชมธรรมาสน์ช่างเมืองเพชร สาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร ลานวัฒนธรรมไทย พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กภายในลานหน้าบ้านนายครอง วาดเวียงไชย การแสดงลิเกเด็ก จัดฉายภาพยนตร์ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน ขนมหวานเมืองเพชร เป็นต้น ทั้งนี้งานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม “บ้านศิลป์ ถิ่นช่าง ย่านวัดเกาะ” ยังจัดกิจกรรมในวัน อาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน 2561 อีกหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป.

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!