ว.อาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 84 ปี ระลึกถึงผู้ที่มีคุณูปการที่ล่วงลับ

ว.อาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

ครบรอบ 84 ปี ระลึกถึงผู้ที่มีคุณูปการที่ล่วงลับ

 

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ประจำปี 2561 โดยมีอดีตอาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

          นายจาตุรันต์ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จัดพิธีดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ถือเป็นการทำบุญครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัย 84 ปี เพื่อให้คณะครู นักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัย ได้ระลึกถึงพระคุณของผู้เกี่ยวข้องในการสถาปนาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีด้วย

          โดยภายในพิธีดังกล่าว คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช จากนั้นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะทางบ้านยากจนจำนวน 45 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 135,000 บาท

          อนึ่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ก่อตั้งเมื่อปี 2477 ณ พระราชวังรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) เดิมชื่อโรงเรียนประถมวิสามัญหญิง ต่อมาในปี 2482 ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี มีตึกอุรุพงศ์ เป็นตึกอำนวยการ ปรากฏพระรูปหินอ่อนสลักรูปเหมือน พร้อมรูปรุ่งอรุณ ซึ่งเป็นตราประจำพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช เป็นพระราชบุตรพระองค์ที่ 95 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างไว้เป็นพระอนุสรณ์แห่งความระลึกถึงพระเจ้าลูกยาเธอประดิษฐานอยู่ส่วนหน้าของตึกอุรุพงศ์ด้วย

          ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ได้ปรับปรุงระบบคุณภาพการเรียนการสอน เน้นพัฒนาคุณภาพและการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างค่านิยมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ปลุกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพที่ดี ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=tJ7OoD6RcNA&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!