ว.เทคนิคเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ระลึกถึงพระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งครูช่าง

ว.เทคนิคเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

ระลึกถึงพระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งครูช่าง


          เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าร่วมพิธีจำนวนมาก

          โดยภายในพิธีดังกล่าว มีพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เทพเจ้าแห่งช่างทั้งปวง และพิธีครอบครูช่างให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่บริเวณลานหน้าพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จากนั้นเวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี นักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1,2,3 และนักศึกษา ปวส.ชั้นปี 1,2 นักศึกษาปริญญาตรีรวมกว่า 1,300 คน ได้นำพานไหว้ครูที่ตกแต่งด้วยเครื่องมือฟันเฟืองเครื่องยนต์, เครื่องวัดค่าไฟฟ้าที่หลากหลายรูปแบบ, วัสดุและเครื่องมือก่อสร้างนำไปไหว้สักการะครู เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม

http://https://www.youtube.com/watch?v=t6en1lEgwl8

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!