ศาลปกครองเพชรบุรีรับฟ้องคดีให้ปิดบ่อขยะท่าแลง และนัดไต่สวนฉุกเฉินนานกว่า 6 ชั่วโมง

ศาลปกครองเพชรบุรีรับฟ้องคดีให้ปิดบ่อขยะท่าแลง และนัดไต่สวนฉุกเฉินนานกว่า 6 ชั่วโมง เตรียมมอบหมายให้ผู้แทนศาลลงพื้นที่เพื่อเผชิญสืบข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาท

          ความคืบหน้ากรณีชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รวม 38 คน ยื่นฟ้อง นายสงวน จิตพุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง และเทศบาลตำบลท่าแลง ออกใบอนุญาตให้เอกชนทำการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยการควบคุมดูแล จนทำให้ชาวบ้านจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนทั้งจากกลิ่นจากขยะ และรถบรรทุกขยะจากนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่โดยศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา

 

          ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ม.ค.น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอนุวัติ เวชสว่าง ตัวแทนชาวบ้านตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมพวกรวม 38 คน ได้เดินทางไปยังศาลปกครองเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อให้ถ้อยคำต่อศาลตามที่ศาลได้นัดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวทุเลาความเดือดร้อน เกี่ยวกับคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ชั้น 1 โดยมีผู้ถูกฟ้องคดี คือ นายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลงผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และเป็นผู้แทนเทศบาลตำบลท่าแลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้รับหมายแจ้งกำหนดนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ

          ศาลใช้เวลาไต่สวน ถึง 16.30 น. จึงเสร็จสิ้นการให้ถ้อยคำของทั้งสองฝ่าย ซึ่งศาลแจ้งว่าจะมอบหมายให้ผู้แทนศาลลงพื้นที่เพื่อเผชิญสืบข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาทดังกล่าว ก่อนที่จะพิจารณาและมีคำสั่งว่า จะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งทุเลาความเดือดร้อนในระหว่างพิจารณาคดีก่อนมีคำพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งห้ามนำขยะหรือดำเนินการใดๆกับขยะในพื้นที่พิพาทก่อนมีคำพิพากษาต่อไป

          น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านตำบลท่าแลงได้รับความเดือดร้อนมานับสิบปี ไปร้องเรียนทั้งที่เทศบาลตำบลท่าแลงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายแห่งแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ต้องทนทุกข์ในความเดือดร้อน กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำขยะ และเดือดร้อนจากรถบรรทุกขยะนอกพื้นที่ จ.เพชรบุรี ที่วิ่งนำขยะเข้ามากองทิ้งในพื้นที่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน จึงต้องมาขอพึ่งความเมตตาจากศาลปกครองเพชรบุรี และขอทุเลาความเดือดร้อนเนื่องจากกว่าจะมีคำพิพากษา ต้องใช้เวลาอีกนาน ณ วันนี้ ศาลปกครองเพชรบุรี ให้ความเมตตาและมีคำสั่งเรียกให้ทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องมาให้ถ้อยคำจนแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า ผลของการพิจารณาในการขอคุ้มครองชั่วคราวของชาวบ้านจะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว

http://https://www.youtube.com/watch?v=iJj6Lu91i2E&feature=youtu.be

 

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!