ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สร้างอุดมการณ์สันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพโลก 21 กันยายน 2561

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี สร้างอุดมการณ์สันติภาพ

เนื่องในวันสันติภาพโลก 21 กันยายน 2561

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจอ่านสารสันติภาพและร่วมชมกิจกรรมการทำกิจกรรมสงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐานของนักเรียน เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2561 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักการประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คณะครู บุคลากรของโรงเรียน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

          นางฉัตรพร กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความรัก ความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนชั้น มีความลำเอียง รับฟังซึ่งกันและกัน งดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

          กิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้เด็กๆสามารถร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากการช่วยเหลือสังคมเข้าสมัครมาเป็นจิตอาสาซึ่งทำได้ตั้งอายุเจ็ดขวบก็จะช่วยให้สร้างอุดมการณ์สันติภาพ ตามวิถีองค์การสหประชาชาติ งดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขให้กับประเทศ และชาวโลกต่อไป

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=8i2FGp6rzXs&feature=youtu.be

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!