สถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังแรงไม่หยุด บทบาทช่วยเหลือประชาชนของ 3 ส.ส.เพชรบุรี

นายสุชาติ อุสาหะหรือ “ส.ส.เปี๊ยก”ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐประธานกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, ประธานภาค 7 พรรคพลังประชารัฐ ดูแล 8 จังหวัด (เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นครปฐม), กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ, กรรมาธิการงบประมาณ, ประธานอนุกรรมาธิการงบประมาณท้องถิ่น (ดูแลเทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์“เพชรภูมิ”ถึงบทบาทของ 3 ส.ส.ของ จ.เพชรบุรี (นายกฤษณ์ แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี เขต 1 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เพชรบุรี เขต 2 นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3)กับการช่วยเหลือประชาชนในท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสรุปได้ดังนี้

            “….ในเรื่องบทบาท ส.ส.เพชรบุรี ทั้ง 3 คนที่สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ เราได้เปิด “ศูนย์ประสานงานโควิด-19” ที่ปั๊ม ปตท.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง มานานประมาณปีเศษแล้วตั้งแต่เริ่มระบาดใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยเป็นศูนย์เปิดรับการช่วยเหลือจากทั้งจากพรรคพลังประชารัฐและกลุ่มเพื่อน ๆ ที่มีน้ำใจ สิ่งของที่ได้รับจะนำมารวมไว้ที่ศูนย์แห่งนี้

จนถึงวันนี้ได้มีการมอบความช่วยเหลือเป็นรอบที่ 5 แล้ว ส่งมอบไปตามชุมชน มอบผ่านอำเภอ มอบผ่านสาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่ง ส.ส.เพชรบุรีทั้ง 3 เขตจะทำหน้าที่ประสานความช่วยเหลือให้แก่คนในพื้นที่ เบื้องต้นเน้นความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ส่วนผู้ถูกกักตัวอันเนื่องจากโรคระบาดก็มีตัวแทนองค์กรท้องถิ่นเข้าไปดูแลตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว สามารถเบิกค่าอาหารได้ 3 เวลาให้แก่ผู้ที่ต้องการ เราไปเสริมในส่วนที่ขาด

นอกจากนี้มีการเปิดศูนย์การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยมีคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เรื่องการหาเตียงให้แก่ผู้ป่วย การส่งต่อ แม้กระทั่งเสียชีวิตเราก็ช่วยประสานไปยังมูลนิธิ วัด เพื่อจัดการศพให้เรียบร้อย หรือกรณีผู้ป่วยต้องการเตียง ก็จะช่วยประสานหาเตียงให้ได้เร็วขึ้น

            การทำหน้าที่ของ ส.ส.ในพื้นที่ รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจน เราต้องระวังการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงหรือชี้นำการทำหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งผู้แทนในยุคนี้หนักใจมาก เกรงจะก้าวล่วงทำเกินหน้าที่ในฐานะ ส.ส.จะไม่เข้าไปก้าวก่ายการทำหน้าที่ของศูนย์บริหารโควิด-19 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ฝ่ายสาธารณสุขเป็นเลขาฯ ส่วน ส.ส.ในพื้นที่ก็จะคอยดูว่ามติของคณะ ศบค.จังหวัดจะออกมาแนวไหน หลังจากมีมติออกมาแล้ว เขาประสบปัญหาอะไร ขาดอะไร เราก็จะเข้าไปเสริมให้ เช่น คอยประสานงานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อขอทราบว่าจังหวัดเพชรบุรียังขาดอะไรหรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง

            ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จนถึงวันนี้มันเกิดขึ้นหลายระลอกมาก ซึ่งไม่เกิดเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะการระบาดในระลอกหลังจนถึงขณะนี้ อัตราการติดเชื้อในไทยพุ่งสูงมาก ประชาชนที่ได้รับผลกระทบคาดกว่ามีจำนวนหลายสิบล้านคน

            ความเดือดร้อนที่เกิดใน จ.เพชรบุรี สิ่งที่เห็นคือภาคธุรกิจเอกชนได้รับผลกระทบมากเพราะเพชรบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่มีอยู่มากมาย รายรับแทบจะเป็นศูนย์ต่อเนื่องกันมาร่วมจะ 2 ปีแล้ว ขณะนี้ผู้ประกอบการหลายส่วนบ่นว่าไม่ไหวแล้ว ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่สามารถเปิดร้านให้คนเข้าไปนั่งได้ ได้แต่สั่งใส่ห่อใส่กล่องกลับไปกินที่บ้าน รายได้ก็ลดลงไปกว่าปกติ กำลังซื้อของคนก็ถดถอย ของสด ๆ เช่นอาหารทะเล ถ้าซื้อมาแล้วขายไม่ได้ก็จะเสียหายมาก เมื่อไม่ซื้อมาขายก็กระทบต่อชาวประมงที่ขายสินค้าไม่ได้

            ภาคเกษตรเองก็เหนื่อย เพราะผลผลิตราคาตกต่ำ การกระจายสินค้าไปสู่ตลาดต่าง ๆ ก็ไปไม่ได้ เพราะติดปัญหาการติดต่อซื้อขายในพื้นที่สีแดงหรือสีแดงเข้มซึ่งมีความเข้มงวดมาก สินค้าระบายไม่ได้ ก็ต้องหาทางช่วยกัน ส.ส.ก็จะไปรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขให้ตรงจุด

            ความต้องการอันดับหนึ่งในเวลานี้คือการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนมากที่สุด รัฐบาลต้องพยายามใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งหมดระดมฉีดให้เกินกว่า 50 % ของประชากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว เรายังมีประเด็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อย่างที่ จ.เพชรบุรี ก่อนหน้านี้มีการระบาดที่โรงงานแคลคอมพ์ อ.เขาย้อย หลังจากที่เบาบางลงแล้ว จะยังมีการระบาดซ้ำอีกหรือไม่ ซึ่งก็เป็นไปได้ วิธีการป้องกันคือต้องทำบับเบิ้ล&ซีล ห้ามทุกคนเคลื่อนย้ายออกนอกโรงงานจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นคนพวกนี้ก็จะออกไปติดเชื้อข้างนอกแล้วนำเข้าไปติดคนในโรงงานอีก

            การกำชับเราจะพูดคุยผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมโรงงาน ควบคุมการผลิตและการอนุญาตอะไรต่าง ๆ อย่างสัปดาห์ที่แล้วผมลงพื้นที่ 3 อำเภอคือแก่งกระจาน บ้านลาด และหนองหญ้าปล้องสิ่งที่คนในพื้นที่กังวลคือการระบาดในรอบที่ผ่านมาคือโรงงานสับปะรดโดลซึ่งตั้งอยู่ในเขต อ.หัวหิน แต่คนงานมีที่พักอยู่ในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน มีคนติดโควิดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ ก็กังวลว่าการไปทำงานแล้วกลับเข้ามาพักในพื้นที่ก็จะเอาเชื้อเข้ามาติดเป็นวงกว้าง

แม้กระทั่งโรงงานแคลคอมพ์ขณะนี้เราก็ยังไม่มั่นใจว่าหลังจากที่เขาทำบับเบิ้ล&ซีล แล้วเปิดให้โรงงานเดินเครื่องต่อ จะมีการระบาดในรอบต่อมาอีกหรือไม่ เพราะมีข้อมูลมาว่ามีคนเริ่มติดอีกแล้ว

สิ่งที่ทำได้ในสถานการณ์การระบาดรอบใหม่นี้คือการตั้ง “ศูนย์พักคอย” ใน 2 อำเภอก่อน เช่น อ.หนองหญ้าปล้อง ผมประชุมร่วมกับนายอำเภอ สั่งการโดยใช้หนังสือของจังหวัด เพราะกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการลงมาแล้วว่าให้ท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการเองได้ทั้งหมด เช่น การจัดหาเตียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหาสถานที่ โดย อ.หนองหญ้าปล้อง มีการตั้งศูนย์พักคอย 60 เตียง ใช้โรงเรียนบ้านพุไทร ให้ 3 อบต.ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง เข้าไปรับผิดชอบโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 – 3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ สามารถรองรับคนเพชรบุรีไม่ว่าเป็นคนอำเภอใดที่ต้องการใช้บริการ หรือคนเพชรบุรีที่มาจากกรุงเทพฯหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างน้อยให้คนเพชรรู้ว่าเราไม่ทิ้งใคร ส่วนที่ อ.แก่งกระจาน ก็จะทำศูนย์พักคอยที่ป่าเด็งประมาณ 100 เตียง ท่านนายอำเภอแก่งกระจานต้องการให้ทำที่ป่าเด็ง เพราะต้องการล็อกคนที่มาจากบริษัทโดลให้ไปเข้าศูนย์พักคอยที่ป่าเด็งซึ่งเป็นหน้าด่านที่จะเข้ามาในพื้นที่อำเภอ

การดูแลพื้นที่ของ 3 ส.ส. ต้องทำความเข้าใจว่า ส.ส.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือดูในส่วนนโยบายที่สั่งการลงมา อะไรที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ก็จะสะท้อนกลับไปหารัฐบาลที่เป็นฝ่ายบริหาร เมื่อ 2 – 3 เดือนกรณีเกิดปัญหาระบาดที่แคลคอมพ์ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ผมนำผู้แทนของท้องถิ่นไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอวัคซีน ให้เกิดความมั่นใจของคน 6 ตำบลในพื้นที่ อ.เขาย้อย ที่รายล้อมอยู่รอบโรงงานแคลคอมพ์ ท่านนายกฯในฐานะเป็นประธาน ศบค.ใหญ่ก็สั่งการให้วัคซีนเรามา 10,000 โดส ฉีดให้พี่น้องรอบโรงงานเพื่อคลายความวิตกกังวล กลายเป็นว่าครั้งนี้วัคซีนสำหรับคน 6 ตำบลฉีดแล้วยังเหลือ คนอำเภออื่น ๆ ในขณะนั้นก็ได้อานิสงส์ไปเข้ารับการฉีดจำนวนมาก

จากนี้ไปแม้สถานการณ์โควิดคลี่คลาย กลับมาสู่ภาวะปกติ แต่เชื่อว่าทุกอย่างก็จะไม่เหมือนเดิม ธุรกิจกว่าครึ่งจะไม่สามารถทนอยู่ในสภาวะนี้ได้ การค้าขายก็จะเปลี่ยนรูปแบบ การขายอาหารก็อาจจะไม่เน้นนั่งรับประทานที่ร้าน แต่จะเน้นการให้บริการเดลิเวอรี่ คนเกรงการระบาดก็จะไม่ออกจากบ้านไปรวมกับคนอื่น เป็นวิถีใหม่ของการประกอบอาชีพ หลายคนปรับตัวได้ทัน ก็ประสบความสำเร็จ เช่น กรณี “นายกฯยอด” (นายบุญยอด มาคล้าย)อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญได้ใช้ช่องทางจำหน่ายอาหารทะเลสดผ่านช่องทางโซเชียล ปรากฏว่าขายดีมาก ผลิตแทบไม่ทัน

ผมเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นานกว่า 1 ปีมาแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน รัฐบาลเองก็เต็มที่ในทุกเรื่อง เงินที่รัฐบาลกู้มาหลายครั้งในช่วงนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่การฟื้นฟู การเยียวยา แทบทั้งสิ้น พยายามอัดงบประมาณลงมาเพื่อการนี้ โดยมีความตั้งใจว่าคนต้องไม่อด เพราะช่วงเกือบ 2 ปีคนทำมาหากินไม่ได้ ในฐานะผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องเป็นหูตาคอยสอดส่องคนในพื้นที่และให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่…”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!