สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯรวมพลังภาคธุรกิจเอกชน เสนอแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี

“สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด” เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ภายใต้การทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนการศึกษา และท้องถิ่น

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผย“เพชรภูมิ”ว่าการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีถือว่ามีศักยภาพสูงมาก มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP ภาคบริการและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 59 มีการจ้างงานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกว่า 35,000 อัตรา ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 3 จากอัตราผู้มีงานทำในจังหวัด

หลังจากที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีมติแต่งตั้งให้ตนรับตำแหน่ง รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ภารกิจแรกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี คือช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.เพชรบุรี ด้วยการประสานนำมะม่วง 2,000 ตัน จาก จ.น่าน มาส่งมอบแก่โรงครัวพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ต้องกักตัวตามคำสั่งให้ล็อกดาวน์พื้นที่ 6  ตำบลใน อ.เขาย้อย ณ วัดศีลคุณาราม อ.เขาย้อย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สนับสนุนการจัดทำป้ายรณรงค์คนเพชรร่วมใจ ฉีดวัคซีนในการ Kick off การฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ณ รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และมีการแจกจ่ายป้ายยังจุดฉีดวัคซีนแก่โรงพยาบาลและจุดฉีดวัคซีนต่างๆ

ดร.กรัณย์ กล่าวต่อไปว่า ในด้านภาพรวมของเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวของ จ.เพชรบุรี  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับอีก 7 องค์กร ประกาศความร่วมมือที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวภายใต้ สโลแกน “PhetchaburiRising” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จากนั้นได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสาขาอาชีพของภาคส่วนต่างๆ จำนวน 12 คน มาเป็นที่ปรึกษาให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี อาทิ นายบุญยอด มาคล้าย ที่ปรึกษากรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร และอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญ, นายประสงค์ รุ่งแสงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นต้น เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี ที่สำคัญเพื่อให้สอดรับนโยบายเปิดประเทศ 120 วันของรัฐบาล

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และนายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าพบนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวถึงนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใน 3 ด้าน คือ “ฟื้นฟูการเงินธุรกิจ–เร่งฉีดวัคซีนคนท่องเที่ยว–ส่งเสริมแคมเปญ Self –  Drive Tourism”และได้หารือนายพูลโชค  โตประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ถึงแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน 3 จุดเน้น คือ เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNSECO ด้านอาหาร,MICE Cityและ Thailand Riviera ในปี 2564

“ในอนาคตสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ยังมีแผนเตรียมจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบเขตพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Region of Gastronomy) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (บพข.) เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เตรียมเปิดเมือง ในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการนำอาหารมาสร้างสรรค์เมืองและกิจกรรมท่องเที่ยวในการสร้างแบรนด์ใหม่และร่วมกับ Ismed พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ Cannabis for Wellness ชูจุดขายทรงพลังใหม่ในสายธุรกิจ Health & Wellness ท่องเที่ยวสุขภาพ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและกัญชาเปลี่ยนอาหารเป็นยา กัญชาเพื่อสุขภาพ  ดื่มด่ำกับ Series สูตรตำรับอาหารชาววังแห่งเมืองเพชร ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ถูกคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 2 เมืองของประเทศ สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UNESCO  ด้านอาหาร ในปี 2564 นี้ด้วย” 

            ดร.กรัณย์ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันจัดทำเข็มกลัด I’m Covid–19 Vaccinated เพื่อมอบแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม (Astrazeneca 1 เข็ม) แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ สปา รวมถึง ร้านขายของที่ระลึก ทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการและท่องเที่ยวในเพชรบุรี รวมถึงจะรวบรวมสถานประกอบการต่างๆ ที่ให้ส่วนลดหรือสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเชื่อมั่นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แก่นักท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีให้มากขึ้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในคลัสเตอร์โรงงานพื้นที่ อ.เขาย้อย ทำให้คนกังวลในการเดินทางมา จ.เพชรบุรี แม้พื้นที่ อ.เขาย้อยจะมีผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก แต่ในขณะที่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จ.เพชรบุรีสามารถท่องเที่ยวได้  เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปฉีดวัคซีนตามที่ได้ลงทะเบียนในช่องทางต่างๆ ซึ่งบุคลากรด้านการท่องเที่ยวก็ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกันก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง หากบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวได้มีการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ขึ้นไป โอกาสที่การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีจะพลิกฟื้นในปลายเดือนสิงหาคมนี้ ก็จะมีความเป็นไปได้สูง และการที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ จัดทำเข็มกลัด I’m Covid–19 Vaccinated มอบให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้ติดเมื่อความมั่นใจก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงว่าบุคลากรในสถานที่ดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวเห็นก็จะเกิดความเชื่อมั่นต่อการมาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อขอรับเข็มกลัด I am Covid-19 Vaccinatedได้ฟรีโดยลงทะเบียนคิวอาร์โค้ดพร้อมแนบรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการฉีดวัคซีนของพนักงานบุคลากรท่องเที่ยว ได้ที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โทร.082-8888099 Facebook : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีหรือที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีโทร. 081-9818405 Facebook : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!